Opintojen sisältö

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opintojesi aikana perehdyt syvällisesti yrittäjyyden teoriaan ja yrittäjyysilmiön eri osa-alueisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Saat myös erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit ja hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Ohjelman opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja sivuaineopinnoista. Aiemmista opinnoistasi riippuen opintoihisi saattaa myös kuulua muutamia kursseja täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle DI-opinnoissa tarvittavat pohjatiedot.

Yrittäjyyden DI-ohjelma koostuu ydin-, syventymis- ja sivuopinnoista.

Ydinopinnot (18 op) sisältävät yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannalta keskeisiä teemoja linkittyen esimerkiksi suorituskyvyn ja innovaatiotoiminnan johtamiseen.  

Syventymisopinnot (78 op) keskittyvät yrittäjyyteen ja sen keskeisiin osa-alueisiin. Ilmiöön syventyminen aloitetaan yrittäjyyden teoreettisen taustan opiskelulla ja tästä edetään yrittäjyyden ja yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten osaprosessien ja ilmiöiden tarkasteluun. Syventymisopinnoissa perehdytään liiketoiminnan käynnistämiseen ja liikeidean kehittämiseen, sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Omistajuus linkittyy keskeisesti yrittäjyyteen ja tätä suhdetta tarkastellaankin erilaisten yritysten näkökulmista (kuten esimerkiksi perheyrittäjyys) sekä omistajaohjauksen toteutuksen näkökulmasta. Osana syventymisopintoja tutustut myös suomalaiseen yrittäjyyspolitiikkaan ja yrittäjyyden edistämisen muotoihin yhteiskunnassa.       

Sivuopinnoissa (24 op) voit valita itsellesi soveltuvan opintokokonaisuuden LUTin laajasta valikoimasta joko Lahdessa tai Lappeenrannassa. Sivuopintojen valintaan liittyy kuitenkin joitain rajoituksia. Esimerkiksi jos aiempi tutkintosi ei ole tekninen, tulee sinun tehdä DI-opintoihisi liittyen tekninen sivuaine. Sinulle sopivan sivuaineen etsimiseen saat apua opintosuunnittelijoilta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen yhteydessä. Sivuainevalintojen lisäksi HOPS auttaa sinua jäsentämään, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintosi.

Ohjelman sisältöön tulee jonkin verran muutoksia vuoden 2018−2019 ohjelmasisältöön verrattuna. Osa kursseista muuttuu suomenkielisiksi. Keskeiset sisällöt pysyvät kuitenkin lähes samoina, joten saat hyvän kuvan Yrittäjyyden DI-tutkinnon opintosisällöstä tutustumalla lukuvuosien 2017-2018 ja 2018−2019 opinto-oppaisiin.

Opetus ja opiskelu

Ohjelman opetus järjestetään Lahdessa, mutta halutessasi voit suorittaa esimerkiksi sivuaineen myös Lappeenrannassa ja siten hyödyntää LUTin laaja-alaista osaamista tarpeesi mukaan. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa, mikä edellyttää jo melko intensiivistä opiskelua. Tarvittaessa voit kuitenkin aikatauluttaa opintosi väljemminkin, itsellesi sopivalle ajanjaksolle. Tutkinnon suoritat tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Työssä käyvien opiskelijoidemme palautteen perusteella olemme muokanneet tutkinnon melko suoraviivaiseksi ja pääsetkin etenemään selviä askelmerkkejä pitkin kohti tavoitettasi. Yliopisto-opiskelu on melko joustavaa ja se, että päätät tavoiteaikataulusi itse, mahdollistaa vaikuttamisen opintojen kuormittavuuteen. Opiskelijoinamme onkin niin työssä olevia, osa-aikaisesti työskenteleviä kuin täysipäiväisiä opiskelijoita. Tavallista on myös se, että valtaosa opinnoista suoritetaan työn ohessa, mutta diplomityön ja opintojen viimeistelyä varten otetaan opintovapaata.

Opetusmenetelmät kehittyvät koko ajan joustavammiksi, vähentäen jossain määrin kontaktiopetuksen määrää. Myös käytössä olevan teknologian kehittyminen helpottaa esimerkiksi ryhmätöiden tekoa omalta paikkakunnalta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamista helpottaa myös se, että voit kytkeä opintoja omiin työtehtäviisi esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

Ohjelman oppitunnit toteutetaan arkisin ja ne aikataulutetaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville. Tämä on hyvä huomioida kun suunnittelet opintojasi.

DI-ohjelmassa opiskelu vaatii sekä aikaa että vaivannäköä. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän, mutta läsnäoloa vaativien opintojen lisäksi voit varautua tentteihin, ryhmätöihin ja erilaisiin harjoituksiin. Lisäksi hyödyt varmasti siitä, jos pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja saamaan luentojen lisäksi myös sen annin, jota opiskelijakollegasi voivat oman kokemuksensa pohjalta tarjota. Jos opintojen kuormittavuus mietityttää, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Yrittäjyyden DI-ohjelma (Lahti)

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020

Yrittäjyyden DI-ohjelma, yhteystiedot

Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori
s-posti: tuuli.ikaheimonen@lut.fi
puh. +358 40 765 5699

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)