Opintojen sisältö

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyden teoreettiseen taustaan ja yrittäjyysilmiön eri osa-alueisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Saat erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Ohjelman opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuaineopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Aiemmista opinnoistasi riippuen opintoihisi saattaa myös kuulua pieni määrä täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle DI-opinnoissa tarvittavat pohjatiedot.

Ydinopinnot (18 op) sisältävät yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannalta keskeisiä teemoja linkittyen esimerkiksi suorituskyvyn ja innovaatiotoiminnan johtamiseen.  

Syventymisopinnot (48 op) keskittyvät yrittäjyyteen ja sen keskeisiin osa-alueisiin. Yrittäjyysilmiöön syventyminen aloitetaan yrittäjyyden teoreettisen taustan opiskelulla ja tästä edetään yrittäjyyden ja yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten osaprosessien tarkasteluun. Syventymisopinnoissa perehdytään myös liiketoiminnan käynnistämiseen ja liikeidean kehittämiseen sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Omistajuus linkittyy keskeisesti yrittäjyyteen ja tätä suhdetta tarkastellaankin esimerkiksi omistajastrategian ja omistajaohjauksen näkökulmista. Osana syventymisopintoja tutustut myös suomalaiseen yrittäjyyspolitiikkaan ja yrittäjyyden edistämisen tapoihin.       

Sivuopinnoissa (24 op) voit valita itsellesi soveltuvan opintokokonaisuuden LUTin laajasta valikoimasta joko Lahdessa tai Lappeenrannassa. Sivuopintojen valintaan liittyy kuitenkin joitain rajoituksia. Esimerkiksi jos aiempi tutkintosi ei ole tekninen, tulee sinun tehdä DI-opintoihisi liittyen tekninen sivuaine. Sinulle sopivan sivuaineen etsimiseen saat apua opintosuunnittelijoilta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen yhteydessä. Sivuainevalintojen lisäksi HOPS auttaa sinua jäsentämään, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintosi.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Voit tutustua Yrittäjyyden DI-ohjelman opintosisältöön lukuvuoden 2021-2022 opinto-oppaasta.

▶️ VIDEO: Opiskelijat kertovat kokemuksistaan ja opiskelusta töiden ohessa (teksti jatkuu videon jälkeen).

 

Opetus ja opiskelu

Ohjelman opetus järjestetään Lahden kampuksella. Halutessasi voit suorittaa kursseja, esimerkiksi sivuaineen, myös Lappeenrannassa ja siten hyödyntää LUTin laaja-alaista osaamista tarpeesi mukaan. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa, mutta tarvittaessa voit aikatauluttaa opintosi omien tarpeidesi mukaan. Tutkinnon suoritat tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Keräämme säännöllisesti palautetta aiempien vuosikurssien opiskelijoilta. Palautteen pohjalta ohjelma on rakennettu niin, että syventymisopinnot ovat kaikille samat, ja valinnanvapaus toteutuu ydin- ja sivuaineopinnoissa. Tämän rakenteen vuoksi pääset etenemään selviä askelmerkkejä pitkin kohti tutkintoa.

Yliopisto-opiskelu on melko joustavaa. Päätät itse tavoiteaikataulustasi, joka mahdollistaa vaikuttamisen opintojen kuormittavuuteen. Opiskelijoinamme onkin niin työssä olevia, osa-aikaisesti työskenteleviä kuin täysipäiväisiä opiskelijoita. Tyypillisesti valtaosa opinnoista suoritetaan työn ohessa, mutta diplomityön ja opintojen viimeistelyä varten otetaan opintovapaata.

Hyödynnämme laajasti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja. Opetusmenetelmät kehittyvät koko ajan joustavammiksi. Opiskelijamme arvostavat kuitenkin vuorovaikutteista opetusta ja erityisesti luentojen yhteydessä käytäviä keskusteluja, joissa kokeneen osallistujajoukon kokemuksia peilataan opeteltaviin asioihin.

Kontaktiopetuksen lisäksi esimerkiksi opetusvideot, lukemista ohjaavat kyselyt ja testit sekä erilaiset ryhmissä ja yksin tehtävät harjoitustyöt ovat opetuksemme arkipäivää. Samalla kun käytössä olevan teknologian kehittyminen monimuotoistaa oppimisen tapoja, helpottaa se myös ryhmätöiden tekoa omalta paikkakunnalta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamista helpottaa myös se, että voit kytkeä opintoja omiin työtehtäviisi esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

Ohjelman oppitunnit toteutetaan arkisin ja ne aikataulutetaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville. Tämä on hyvä huomioida kun suunnittelet opintojasi.

DI-ohjelmassa opiskelu vaatii sekä aikaa että vaivannäköä. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän, mutta läsnäoloa vaativien opintojen lisäksi voit varautua tentteihin, ryhmätöihin ja erilaisiin harjoituksiin. Lisäksi hyödyt varmasti siitä, jos pystyt osallistumaan opetukseen (lähi- tai etäopetus) ja saamaan luentojen lisäksi myös sen annin, jota opiskelijakollegasi voivat oman kokemuksensa pohjalta tarjota. Jos opintojen kuormittavuus mietityttää, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Yrittäjyyden maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00

Yrittäjyyden maisteriohjelma, yhteystiedot

Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori
s-posti: tuuli.ikaheimonen@lut.fi
puh. +358 40 765 5699

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Tekniikan suomenkielisten ohjelmien hakijaneuvonta:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (puhelimitse hakuaika ma-pe klo 10-13)