Uramahdollisuudet

Yliopistolähtöinen yrittäjyys on yhä suuremmassa roolissa talouden kehityksessä.

Yrittäjyys läpäisee yhteiskunnan toiminnan rakenteita yhä moninaisemmin ja nousee koko ajan suurempaan rooliin. Yrittäjä on talouden keskeinen toimija perustamalla yrityksiä ja tuomalla markkinoille uusia innovaatioita. Työntekijöiden halutaan toimivan yrittäjämäisemmin. Yrittäjyyskasvatus on jo osa lastenkin arkea uudistuneen opetussuunnitelman myötä. Omistaminen ja omistajaosaamisen puute koetaan haasteeksi pk-sektorin kehitykselle ja myös rahoituksen ja yrittäjyyden edistämiseen tarvitaan korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä.

"Oli upeaa tiiviin työssä olemisen jälkeen päästä kehittämään itseään ja oppimaan uutta"

Markus Melander (Head of Business Development, Vaisala) opiskeli työn ohessa yrittäjyyden diplomi-insinööriksi, tehtyään ensin 14 vuotta pitkän uran Puolustusvoimissa.

Tutustu Markuksen tarinaan

Yrittäjyyden diplomi-insinöörinä sinulla on osaaminen yrittäjyysilmiön ymmärtämiseen, oman yritystoimintasi kehittämiseen ja liiketoiminnan johtamiseen. Tämän lisäksi sinulle on ovet avoinna myös lukuisiin erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä, kehitysyhtiöissä, rahoituslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmasta valmistuneiden työnimikkeitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, talousjohtaja ja projektijohtaja.

Yrittäjyyden opinnot kattavat laajasti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja täysin tyypillistä yrittäjyyden DI-opiskelijan urapolkua onkin vaikea kuvata. Aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys näyttääkin luovan pohjan hyvin erilaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Vuosien saatossa opiskelijamme ovat perustaneet menestyviä yrityksiä, välittäneet osaamistaan eteenpäin businessenkeleinä ja hallitusammattilaisina sekä toimineet pankeissa ja rahoituslaitoksissa yrityssektorin asiantuntijoina. Opiskelijoitamme on sijoittunut oppilaitoksiin opettajiksi ja he ovat toimineet kuntasektorin asiantuntija- ja päättäjätehtävissä.

Ohjelman opinnot tukevat myös suuremmissa yrityksissä toimivien urapolkuja. Yrittäjille ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden omaksua uusia oppeja, luoda verkostoja ja panostaa esimerkiksi sivuopintojen kautta substanssiosaamisen kehittämiseen yrityksen toiminnan kannalta merkittävällä alueella (esimerkkeinä cleantech tai biotalous).

Yrittäjäksi tähtäävälle yliopisto tarjoaa parhaat mahdollisuudet menestyksellisen yritystoiminnan luomiselle ja kehittämiselle. Yliopistot ovatkin nousseet keskeisiksi yrityshautomoiksi. Yliopistossa törmäävät uudet ideat, eri aineiden ja erikoistumisalojen asiantuntijat ja opiskelijat sekä näihin teemoihin kytkeytyvät yritykset. Yliopisto-opiskelu on mahdollisuus verkottua yrittäjämäisesti ja muodostaa moniosaavia start-up tiimejä, kehittää omaa ideaa eteenpäin kohti yritystoiminnan käynnistämistä ja hyödyntää näissä prosesseissa yliopiston uusinta tietoa ja osaamista. Yrittäjyyden opintojen eri kursseilla on mahdollista testata omaan liiketoimintaan liittyviä ideoita ja suunnitelmia. 

Yrittäjyyden maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00

Yrittäjyyden maisteriohjelma, yhteystiedot

Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori
s-posti: tuuli.ikaheimonen@lut.fi
puh. +358 40 765 5699

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkielisten ohjelmien hakijaneuvonta)