Circular Economy -maisteriohjelma

Nykyinen talousjärjestelmä perustuu ota, käytä ja hävitä -ajatteluun, joka toimii pääasiassa fossiilisten polttoaineiden voimalla. Lisääntyvän talouskasvun oletetaan tuottavan ylijäämää, jolla epäsuotuisat ympäristövaikutukset voitaisiin käsitellä.

Järjestelmä kuitenkin jatkaa kasvuaan vain, jos siinä on riittävästi voimavaroja muutokseen, jätenieluja, investointiluottoa ja taloudellista kasvua.

Circular Economy -maisteriohjelmassa käsitellään, miten hyödykkeet korvataan tehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä palveluilla. Esimerkiksi tietotekniikan sovellusten ja tuotteiden avulla voi luoda tällaisia ratkaisuja.

Lisäksi maisteriohjelmassa opetetaan, kuinka biomateriaalitalous estää jätteiden synnyn. Kiertotaloudessa liiketoiminta on keskeistä, ja sen vuoksi ohjelmassa käsitellään myös uusien kiertotalouden liiketoimintamallien luomista.

Circular Economy -maisteriohjelma soveltuu myös työn ohessa suoritettavaksi. Opetus toteutetaan pääosin intensiivijaksoina Lahdessa torstaisin ja perjantaisin.

Ohjelma on englanninkielinen.

Circular Economy

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00