Tohtoriopinnot LUT-yliopistossa

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa LUT voi suorittaa tekniikan tai kauppatieteiden tieteellisen jatkotutkinnon:

  • Tekniikan lisensiaatti (TkL) 
  • Tekniikan tohtori (TkT) 
  • Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) 
  • Kauppatieteiden tohtori (KTT) 
  • Filosofian tohtori (FT)

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän lukuvuoden ja lisensiaatin tutkinnon laajuus kahden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Koulutus suunnitellaan ja järjestetetään tutkimusalakohtaisesti.

Kaikki LUT-yliopiston kirjoilla olevat tohtorikoulutettavat kuuluvat LUT-tohtorikouluun (LUT Doctoral School), joka sisältää kaikki yliopiston tieteenalat kattavat tohtoriohjelmat yliopiston sisäisistä tohtoriohjelmista kansallisiin ja kansainvälisiin tohtoriohjelmiin. LUT-yliopistolla on myös ns. double doctoral degree-sopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Tohtorikoulutus LUT-yliopistossa kestää yleensä neljä vuotta. Tavoitteena on valita koulutukseen tutkijanuralle ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita tohtoriopintoihin sekä tutkimustyöhön sitoutuneita opiskelijoita, joilla on riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan koulutustaustan lisäksi ohjaus- ja/tai rahoitusresurssien saatavuus sekä tarjolla olevan ohjauksellisen asiantuntemuksen soveltuvuus hakijan tutkimusaiheeseen.

Tohtoriopintoja voi suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla:

  • energiatekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus, ja energiamarkkinat ja aurinkotalous (LUT School of Energy Systems)
  • teknillinen fysiikka, vihreä kemiantekniikka, laskennallinen tiede, ohjelmistotuotanto ja tuotantotalous (LUT School of Engineering Science)
  • kauppatieteet (LUT School of Business and Management) 

Lisätietoja tutkimusaloista (pääaineista) sekä yksikkökohtaisista hakumenettelyistä saat tutustumalla eLUTiin.