LUT-kauppakorkeakoulu Mikkelissä

LUT-kauppakorkeakoululla on Mikkelissä vahva tutkimusyksikkö, jonka toimintaan liittyy keskeisesti yrittäjämäinen, globaali ja kestävä ajattelutapa. Mikkelissä työskentelee yrittäjyyden tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on korkealaatuisen, elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla tukea alueen elinvoiman kehittymistä.

Tutkimusryhmä toimii erilaisten yrittäjyysekosysteemien, erityisesti pk- ja osuustoimintayritysten konteksteissa ja tutkii muun muassa yritysten kasvua, strategioita, kansainvälistymistä sekä uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Tutkimusryhmä tekee aktiivista yhteistyötä alueella toimivien muiden yliopistojen ja korkeakoulujen (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, XAMK), muiden LUTin tutkimusryhmien sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Yhteystiedot

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Henri Hakala
Professori
Puh. +358 440 244 387
henri.hakala@lut.fi

Mikko Pynnönen
Professori
Puh. +358 50 548 7026
mikko.pynnonen@lut.fi

Kirsi Snellman
Tutkija
Puh. +358 50 351 4042
kirsi.snellman@lut.fi

Luke Treves
Nuorempi tutkija
Puh. +358 29 446 4133
luke.treves@lut.fi

Sanne Bor
Tutkija
Puh. +358 50 439 2393
sanne.bor@lut.fi

Gregory O'Shea
Tutkija
Puh. +358 50 475 6090
gregory.oshea@lut.fi

Malahat Ghoreishi
Nuorempi tutkija
Puh. +358 50 442 2412
malahat.ghoreishi@lut.fi

Iben Nielsen
Nuorempi tutkija
Puh. +358 50 320 5095
iben.nielsen@lut.fi