LUT-kauppakorkeakoulun Mikkelin tutkimus

Tutkimuksen teema-alueet:

  • Innovaatio- ja yrittäjyysprosessit
  • Palveluintegraatio ja alustat
  • Uudet liiketoimintamallit ja mahdollisuudet
  • Arvonluonti
  • Strategiat ja strategiatyökalut
  • Yritysten välinen yhteistyö ja verkostot
  • Yrittäjyys organisaatioiden sisällä