DDI Deco: Digitaaliset energiasektorin palveluekosysteemit (2015-2020)

Tutkimushankkeen tavoitteena on mallintaa ja analysoida teoreettisesti ja empiirisesti digitalisaation mahdollistamia energiasektorin palveluekosysteemejä. Tutkimme miten eri toimijat luovat arvoa yhteistyössä ja miten ekosysteemit kehittyvät vuorovaikutuksessa instituutioiden kanssa. Keräämme kvalitatiivista dataa haastattelemalla asiantuntijoita teollisuudesta, ministeriöistä ja yrityksistä sekä tutkimalla case-ekosysteemien syntyyn johtavia vuorovaikutus- ja johtamisprosesseja pitkittäistutkimuksena. Akateemisten tulosten lisäksi tuotamme tietoa ekosysteemin toimijoiden päätöksenteon tueksi.

Hanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa Digital Disruption in Industry (DDI) konsortiota:

http://ddi.aalto.fi/fi/

Projektihankkeen vetäjä: Kirsimarja Blomqvist, kirsimarja.blomqvist@lut.fi
Projektipäällikkö: Argyro Almpanopoulou, argyro.almpanopoulou@lut.fi