Teollisuuden informatiikka ja IoT

Teollisuuden informatiikka ja IoT

Esineiden internet (IoT) tarkoittaa laitteiden kykyä lähettää ja vastaanottaa tietoa tietoverkon välityksellä. Esineiden internetissä fyysiset laitteet, niihin liittyvät ominaisuudet ja tietokonemallit sulautuvat kyberfyysiseksi järjestelmäksi. Tällaisia järjestelmiä voi hyödyntää tuotteiden asiakaskohtaisessa räätälöinnissä, ennustavassa kunnossapidossa ja prosessien valvonnassa.

IoT tuo joustavuutta ja kustannus- ja energiatehokkuutta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja loppukäyttäjien prosesseihin. IoT:n avulla innovaatioita pystytään hyödyntämään entistä nopeammin ja tehokkaammin huomioiden myös kestävän kehityksen tarpeet.

Tuoteprosessien (suunnittelu, valmistus, käyttö ja kierrätys) voidaan tuoda uudelle tasolle hyödyntämällä simulointia, koska sen avulla useat asiakkaat ja yrityksen toimijat voivat osallistua tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen ja siten parantaa tuotteiden elinkaariprosesseja.

LES-tutkimustiimi keskittyy laajaan valikoimaan sovelluksia, jotka kattavat muun muassa

  • dataan perustuvan palveluliiketoiminnan
  • energiajärjestelmien hallinnan
  • ohjelmistopohjaiset tuoteräätälöinnit
  • drooniparvet
  • vianmäärityksen laitteissa ja teollisissa prosesseissa
  • ennakoivan kunnossapidon

Lisäksi tutkimme IoT:n ja teollisuuden informatiikan keskeisiä mahdollistavia tekniikoita, kuten

  • nykyaikaisia langattomia viestintäjärjestelmiä
  • reunapilviverkkoarkkitehtuureita (edge cloud)
  • tapahtumapohjaista tiedonkeruuta
  • huippuluokan tilastollisia oppimismenetelmiä