Konetekniikan osasto

LUT:n Konetekniikan osasto on korkealaatuisen kone- ja metalliteknisen osaamisen, osaajien ja tutkimuksen keskittymä tieteen, yritystoiminnan ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Yksikkö on kansainvälisesti merkittävä osaaja kone- ja metalliteollisuuden sovelluksissa. Konetekniikan osaston ydinosaaminen liittyy innovatiivisten tuotteiden ja tuotannon digitaaliseen suunnitteluun, kestävän kehityksen mukaisten kuitumateriaalien tutkimukseen sekä vaativiin hitsattuihin metallirakenteisiin.

Osaston tutkimus ja opetus muodostavat digitaalisuutta hyödyntävän kokonaisuuden, joka perustuu tuotteen elinkaariajattelun soveltamiseen siten, että vuorovaikutteisesti huomioidaan tuotteen suunnittelu, materiaalivalinnat, valmistettavuus, kokoonpantavuus, huollettavuus ja uudelleenkäyttö.

Konetekniikan osasto toimii tiiviissä yhteistyössä LUT:n muiden osastojen ja schoolien kanssa. Osastolla on kiinteä yhteys ympäröivään yhteiskuntaan, jolla luodaan erinomaiset edellytykset tutkimusyhteistyölle sekä yritysten että muiden yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa halutaan vastata yritysmaailman tutkimus- ja koulutustarpeisiin.

Yksikön tuottamat konetekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Nämä ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä.

Lue lisää Konetekniikan tutkimusryhmistä englannin kielisiltä sivuilta

Ota yhteyttä

professori Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi