Näytä alasivut +
Piilota alasivut

ABB-luokka tarjoaa fysiikkaa koululaisille

LUTin sähkötekniikan koulutusohjelman tiloissa toimii koululaisille suunnattu kokeellisen fysiikan luokka, joka on suunniteltu ja varusteltu yhteistyössä MAOL ry:n ja ABB:n kanssa. Harjoitustöiden kehittämiseen on saatu STEK ry:n avustusta. Toimintaa tukee myös Teknologiateollisuus ry.

Kokeellinen opetusluokka on suunnattu tukemaan lukioiden ja peruskoulun oppilaiden fysiikan opetusta. Tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellistä alaa kohtaan.

Fysiikan ja elektroniikan teoriatiedot käytäntöön

Luokka täydentää koulujen fysiikan "liitutauluopetusta" käytännön laboratoriotöin. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus tehdä fysiikan ja elektroniikan töitä, joiden tekemiseen kouluissa ei ole laitteistoja.

Luokassa tapahtuvan työskentelyn lisäksi oppilailla on mahdollisuus vierailla LUT:n sähkötekniikan osaston laboratorioissa.

Vuodesta 2006 lähtien ABB-luokassa on tarjottu kolmen vuoden opintopakettia lukiolaisille: Lukion sähkötekniikan ja elektroniikan opintokokonaisuus, 2-8 opintopistettä. (päivitetty 2/2009)

Räätälöityjä kurssisisältöjä

Oppilastyöt ilmentävät sähkömagneettista induktiota, suprajohtavuutta, valosähköistä ilmiötä, Planckin vakiota, magneettikentän vaikutuksia ja elektroniikkaa.

Töiden lukumäärää ja sisältöä kehitetään koulujen esittämien tarpeiden mukaan. Kokeet antavat viittauksia siihen, miten fysiikan kirjojen yhtälöitä voidaan soveltaa käytännön laitteisiin. Oppilaat suorittavat laboratoriotyöt itsenäisesti oman opettajansa opastuksella. Opetuksessa avustaa myös tuntiopettaja (LUTin sähkötekniikan opiskelija).

Koululaisryhmät ovat opettajiensa johdolla tervetulleita työskentelemään sähköaiheiden parissa ja tutustumaan LUT-yliopistoon ja sähköteollisuusalaan.

ABB:n fysiikan luokassa on vieraillut kouluja mm. eri puolilta Kaakkois-Suomea. Katso kartta

Yhteystiedot

LUT Sähkötekniikka
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Jero Ahola
Koulutusohjelman johtaja Katja Hynynen
Sihteeri Marika Hyrylä

LUT School of Energy Systems
Johtaja Olli Pyrhönen