Koneensuunnittelun tutkimusryhmä

LUT Koneen Koneensuunnittelun tutkimusryhmä on uutta luovan ja tulevaisuuteen kurkottavan tuotekehityksen kehittämiseen ja soveltamiseen keskittynyt tutkimusyksikkö. Yksikön missiona on tehdä korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua tieteellistä tutkimusta monikappaledynamiikan alueella.

Tutkimuksen painopistealueita ovat monikappaledynamiikka, rakenteiden joustavuuden kuvaus, mekaaniset värähtelyt ja biomekaniikka. Yksikkö tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille yhteistyöyrityksille asiantuntijapalveluita sekä sovellettua tutkimusta.

Tutkimukselliset sovelluskohteet ulottuvat pyörivien sähkökoneiden, kuten tuulivoimageneraattoreiden, tutkimuksesta osteoporoosin ehkäisyä tukeviin sovelluksiin.

Globaalia koneosaamista

Tutkimusta tehdään tiiviisti aivan tieteen ja arjen rajapinnassa tarjoten ihmiskunnalle ja maapallolle konkreettisesti hyödyllistä tietoa ja osaamista.

Yksikkö on osallistunut useisiin suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joita ovat rahoittaneet mm. Tekes ja Suomen Akatemia.

Yksiköstä valmistuneet tekniikan tohtorit ovat menestyneet erinomaisesti teollisuudessa sekä yliopistoissa erityisesti koneiden dynamiikan, simuloinnin ja mallinnuksen sektoreilla.

Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö tekee valtakunnallisen sekä kansainvälisen tason yhteistyötä tutkijavierailujen ja yhteisprojektien muodossa usean eri tutkimusryhmän kanssa. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit ovat

Tutkimusyksiköllä on käytössään moodianalyysilaitteisto rakenteiden mekaanisiin värähtelyihin liittyvien asiantuntijapalvelujen tarjoamiseksi. Yksikön luonteesta ja painopistealueista johtuen yksikön tutkimuslaitteistoa ei pääsääntöisesti hyödynnetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Lisätiedot

LUT Kone
Professori Aki Mikkola
p. 040 736 3095

etunimi.sukunimi@lut.fi

Ota yhteyttä

professori Aki Mikkola
p. 040 736 3095
aki.mikkola@lut.fi