Lasertyöstön laboratorio - LUT Laser

LUT Koneen Lasertyöstön laboratorio, kansainväliseltä nimeltään LUT Laser, on keskittynyt tutkimaan ja kehittämään lasersäteen käyttöön perustuvia energiatehokkaita valmistusmenetelmiä ja prosesseja teollisuuden tarpeisiin.

Valmistusmenetelmien lisäksi tutkimuksen kohteena ovat myös muut lasersädettä hyödyntävät menetelmät. Lasertyöstö on yleisnimi lasersäteen käyttöön perustuville menetelmille valmistaa erilaisia tuotteita eri materiaaleista.

Yleisesti ottaen lasertyöstöt ovat tehokkaita ja kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä, joita hyödynnetään mm. metallien ja epämetallisten materiaalien liittämisessä, leikkaamisessa ja poraamisessa.

Lasertyöstö luo mahdollisuuksia myös tuotannon läpäisyajan lyhentämiseen, tuotteiden suunnitteluun ja laadun parantamiseen sekä täysin uudenlaisten tuotteiden ja tuotantotekniikoiden kehittämiseen.

Laboratoriossa tehtävän tutkimuksen painoalueisiin lukeutuvat perinteisten metallisten materiaalien hitsauksen, pintakäsittelyjen ja leikkauksen lisäksi myös epämetallisten materiaalien työstö. Uusimpana painopisteenä ovat ainetta lisäävien valmistusmenetelmien tutkimus, ns. "3D tulostus".

Laboratorion laitteisto mahdollistaa lasertyöstön monipuolisen tutkimus- ja kehitystyön.

Lasertyöstön laboratorion laitekanta

 • 10 ja 5 kW kuitulaserlaitteisto suurtehotyöstöön
 • 2,7 kW hiilidioksidilaser
 • 200 W kuitulaser ja 20 W pulssikuitulaser
 • Erilaisia työasemia aina 11x4x1,5 m työalueeseen asti
 • Lasersintrauslaite metalleille (ainetta lisäävä valmistustekniikka eli ns. "3D tulostus")
 • Hybridihitsauslaitteistot
 • Langan ja jauheensyöttölaitteistot lisäaineen dynaamiseen syöttöön
 • Kaasunsekoituslaitteisto erilaisten kaksi- ja kolmikomponentti kaasuseosten käyttöön työstössä

Lasertyöstön monitorointiin ja analysointiin soveltuva mittalaittekokoelma

 • spektroskooppi,
 • pyrometri,
 • aktiivivalaisua hyödyntävä kuvauslaitteisto,
 • optisia antureita eri aallonpituuksien mittaukseen ja dokumentointiin

Lisätietoja

LUT Kone
Professori Heidi Piili
p. 040 551 0710

Laboratorioinsinööri Ilkka Poutiainen
p. 0400 330 245

etunimi.sukunimi@lut.fi

Ota yhteyttä

professori Heidi Piili
p. 040 5510710
heidi.piili@lut.fi