HRO Suunnittelufoorumi
www.lut.fi/hro (In English)

 - kohtauspaikka vaativien rakenteiden suunnittelijoille, tuotekehittäjille ja tutkijoille

HRO Suunnittelufoorumi on LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratorion koordinoima foorumi vaativien rakenteiden suunnittelijoille, tuotekehittäjille ja tutkijoille, missä on jäsenenä 34 yritystä.

HRO Suunnittelufoorumin tarkoitus
HRO Suunnittelufoorumi on perustettu hitsattujen ja vaativien rakenteiden suunnittelijoiden kohtauspaikaksi, jonka toiminta-ajatukseen kuuluu:

 • Tuottaa omaa tutkimustietoa
 • Kehittää yhteisesti kiinnostavia BUSINESS FINLAND (entinen tekes) (www.businessfinland.fi) - ja EU -tavoitetutkimusprojekteja
 • Välittää osallistujille uusinta tutkimustietoa vuosittain järjestettävillä teemapäivillä tai symposiumeissa
 • Muodostaa yritysryhmiä, jotka perustavat yhteisiä tuotekehitysprojekteja yhteisten ongelmien tutkimiseen
 • Antaa virikkeitä yrityskohtaisten palvelututkimusten ja koulutuspäivien perustamiseen
 • Välittää International Institute of Weldingin (IIW) puitteissa koottua tietoa teollisuuteen.

Jäsenistö

HRO Suunnittelufoorumiin kuuluu lähes neljäkymmentä jäsenyritystä, jotka ovat kaikki vaativien metallirakenteiden suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Lisäksi HRO-verkostoon kuuluu myös materiaalien toimittajia, laskenta-, mittaus- ja tarkastuspalveluja tuottavia yrityksiä sekä tuotteiden rakennuttajia ja asiakkaita. Näin ollen edustettuna on koko metallirakenteiden tuotantoketju. 

 

HRO Suunnittelufoorumin teemapäivät (HRO Teemapäivät) ovat vuosittain järjestettävä konferenssi kaikille foorumin aihepiiristä kiinnostuneille. Mukaan voivat siis osallistua myös foorumin jäsenyritysten ulkopuoliset yritykset, yhteisöt ja yksilöt. Mukana ovat säännöllisesti jäsenyritysten lisäksi olleet mm. ammattikorkeakoulujen ja teknillisten oppilaitosten opettajakuntaa sekä rakenteiden suunnittelijoita, valmistajia ja muita aiheesta kiinnostuneita.

HRO Teemapäivät järjestetään tyypillisesti kaksipäiväisinä (ke-to) elokuun loppupuolella. Tapahtumapaikka vaihtelee vuosittain, mutta joka toinen vuosi (parillisina vuosina) teemapäivät pidetään LUT-yliopistolla. Ohjelma koostuu alan viimeisimmän tutkimuksen ja yritysten omien tutkimusprojektien esittelyistä unohtamatta kansainvälisyyttä. Lisäksi konferenssiin kuuluvat juhlaillallinen ja mahdollisesti yritysvierailu.


HRO Suunnittelufoorumin teemapäivät järjestettiin 21.-22.8.2019 (ke-to) Lahdessa, Wanhassa Walimossa (Vesijärvenkatu 25, 15140 Lahti). Ensi vuonna samoihin aikoihin (päivämäärä vahvistamatta) tavataan Lappeenrannan seudulla.

Kiitos kaikille osallistujille ja erityismaininnat kaikille esitelmöitsijöille. Ajankohtaista tietoa saat kun olet foorumin sähköpostilistalla, ilmoittaudu tarvittaessa listalle Ajankohtaista kohdassa olevan linkin avulla. 

Ohjelma, joka koostui perinteiseen tapaan pääluennoista, yritysten esitelmistä sekä LUT:n Teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista. Tänä vuonna vierailevana luennoitsijana toimi professori Xiao-Ling Zhao UNSW Sydney -yliopistosta (University of New South Wales).

** HRO Suunnittelufoorumin ohjelma 2019 **

Tutkimusprojektit

Jäsenistön kiinnostus on kohdistunut liitosten staattiseen kestävyyteen ja väsymisilmiöön. Erityisesti hitsausliitosten väsymisilmiöön. 

Tutkimuksen painopistealueita ovat

 • Vauriotapausten analysointi Strength of structural components manufactured by AM-technology  / Ainetta lisäämällä tehtyjen osien lujuus.
 • Lujien terästen staattinen- ja väsymiskestävyys
 • Lujien terästen ruuviliitosten hitsausliitosten kestävyys
 • Lujien terästen leikatun reunan väsymiskestävyys
 • Lujien terästen hitsausliitosten kestävyys
 • Laserhitsattujen liitosten staattinen ja väsymiskestävyys
 • Väsymiskestoiän laskentamenetelmät
 • rakenteellinen jännitys
 • tehollinen lovijännitys
 • paikallisen venymän menetelmät
 • murtumismekaniikka
 • 4R
 • Hitsatun rakenteen väsymiskestävyyden parantaminen hitsatussa tilassa sekä erilaisin jälkikäsittelymentelmin
 • Hitsattujen rakenteiden FE-analyysit erityisesti huomioiden jännityskonsentraatiot

   

 • Hitsattujen levy- ja rakenneputkiliitosten äärikestävyys alhaisissa käyttöolosuhteissa (arktiset rakenteet)
 • Hitsausliitosten laatu
 • Ohutlevyrakenteiden stabiilius ja vinoutumisilmiöt
 •  

 • Historiaa

HRO Suunnittelufoorumi on perustettu vuonna 1992 LUT-yliopiston ( vuonna 1992: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu) teräsrakennelaboratoriossa kohtauspaikaksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille.

 


Foorumi tunnettiin pitkään nimellä Hitsattujen Rakenteiden Optimointi -foorumi (HRO). Foorumin liittyessä Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen (SHY)( http://www.shy-hitsaus.net/) koordinoimaan Hitsaus- ja liittämisinstituuttiin vuoden 2002 alussa, otettiin käyttöön nimi Suunnittelufoorumi kuvaamaan laajentunutta sisältöä paremmin. Foorumi onkin laajentunut kattamaan myös muita kuin hitsattuja rakenteita, vaikka edelleen hitsatut rakenteet ovat foorumin ydinaluetta.

Jäsenyritykset ovat kaikki vaativien metallirakenteiden ja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Yritysten koot vaihtelevat yhden miehen yrityksestä suuriin monen tuhannen työntekijän yhtiöihin. Keskeinen ajatus on verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa ja hyötyä yhteistyöstä yritysten sekä LUT:n Teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista ja testauspalveluista.

HRO Suunnittelufoorumi on Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen (SHY) jäsen. SHY:llä on myös muita foorumeita, kuten materiaalit, laser jne.

Keskeinen ajatus on, että mukana olevilla yrityksillä on yhteisiä teknisiä ongelmia, joita voidaan ratkoa yhdessä yritysten erilaisista taustoista ja toimialoista huolimatta. Toinen tärkeä tavoite on yhteistyöverkoston luominen. Vuonna 2008 perustettu Kone- ja Metallialan SHOK (Strategisen huippuosaamisen keskittymä), jota FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) koordinoi, on ajatuksena hyvin samanlainen, tosin laajuus ja volyymi ovat merkittävämpiä. FIMECC:iin kuuluu kuitenkin vain lähinnä isoja alan yrityksiä, joten HRO:lla tulee olemaan edelleen merkittävä rooli muiden suurten ja PK - sektorin tutkimusten koordinoijana.

HRO:n tutkimuksissa on saatu merkittäviä tuloksia etenkin väsymismitoitukseen ja väsymiskestävyyteen liittyen. Viime vuosina merkittävässä osassa on olleet lujat teräkset.

HRO Suunnittelufoorumi kokoontuu kerran vuodessa HRO Teemapäiville, jossa esitellään alan johtavien asiantuntijoiden toimesta vaativien rakenteiden suunnittelun kannalta olennaisia ja viimeaikaisia tuloksia.

HRO-jäsenyyden myötä:

HRO Suunnittelufoorumin jäsenmaksut

vahvistetaan vuosittain HRO Teemapäivien yhteydessä pidetyssä johtoryhmän kokouksessa.

Tällä hetkellä maksuluokat ovat seuraavat (Yrityksen koko: Euroopan Yhteisöjen komissio):

Yrityksen koko

HRO
Suunnittelufoorumi

vuosimaksu

Jäsen SHY:n muissa
foorumeissa

vuosimaksu

Mikroyritys (henkilöstö alle 10 ja liikevaihto alle 2 M€)

300 €

300 €

Pieni yritys (henkilöstö alle 50 ja liikevaihto alle 10M€)

625 €

625 €

PK-yritys (henkilöstö alle 250 ja liikevaihto alle 50 M€)

1250 €

875 €

Muu yritys

2500 €

1750 €

Oppilaitokset (Muut kuin foorumin toimijat)

625 €

625 €

 

Lisätiedot

HRO Suunnittelufoorumi

Teräsrakenteiden laboratorion laite-esittely

Tuomas Skriko
Matti Koskimäki

Teräsrakenteiden laboratorio
Professori ja laboratorion esimies Timo Björk

 • Yritykset saavat kaikki IIW:n (International Institute of Welding) julkaisut heti tuoreeltaan käyttöönsä.
 • Tutkimuslaitosten omia tutkimustuloksia ja kansainvälisiä merkittäviä tuloksia esitellään yrityksille vuosittaisilla HRO Teemapäivillä.
 • Foorumi on tärkeä verkostoitumisreitti ja HRO Teemapäivillä myös sosiaalinen rooli.
 • Jäsenmaksuilla sponsoroidaan vuosittaisten HRO Teemapäivien järjestelyjä.
 • Jäsenmaksuilla teetetään yhteisestä aiheesta kiinnostavia DI-töitä LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa. Tavoitteena on yksi työ/vuosi.
 • Ilmaisia kandidaatin opinnäytetöitä tarjotaan ensisijaisesti HRO-jäsenyrityksille.
 • Alan opiskelijat tutustuvat alan yrityksiin ja päinvastoin.
 • Yritykset pääsevät vaikuttamaan alan opetuksen ja tutkimusten suuntaamiseen.
 • Jäsenyritykset saavat merkittävän alennuksen tutkimuslaitosten palvelututkimuksissa ja heidän tarpeensa priorisoidaan muita korkeammiksi.
 • Tutkimushankkeissa kehitetyt analyysi- ja mitoitusohjelmistot pyritään saamaan kaikkien HRO-jäsenyritysten käyttöön.
 • Liittyminen rinnakkaisfoorumeihin (SHY) alennettuun hintaan.

Yhteystiedot

LUT Kone
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111

Johtaja Juha Varis
Koulutusohjelman johtaja Harri Eskelinen
Sihteeri Päivi Nuutinen

Opintoasiat
Koulutuskoordinaattori Tarja Pettinen

etunimi.sukunimi@lut.fi

AJANKOHTAISTA

XXVII HRO Suunnittelufoorumin Teemapäivät, 21.-22.8.2019, Lahti ,ovat nyt takanapäin, kiitos kaikille osallistujille ja erityismaininnat kaikille esitelmöitsijöille.ilmoittautuminen
- ohjelma

* Ilmoittaudu foorumin s-postilistalle

*Viimeisimmän Teemäpäivien esitelmät  (Tarvitset salasanan)

Jäsenille (tarvitset salasanan jotta pääset käsiksi aineistoon):
  * Teemapäivien esitelmiä vuodesta 2002 alkaen.
  * XX-FAT ohjelma (väsymiskestävyyden laskenta)
.

PIKALINKIT

 

HRO Suunnittelufoorumin kokouksissa käytettävä ohje kilpailusääntelyn noudattamisesta.

Tervetuloa jäseneksi(s-posti). Lisätietoa HRO Suunnittelufoorumista.

HRO Suunnittelufoorumin LinkedIn ryhmä.

HRO Jäsenyritykset