Tuotantotekniikka

LUT:n tuotantotekniikan laboratorio on valmistustekniikan tutkimukseen keskittynyt yksikkö.

Laboratorion keskeiset tutkimuksen viitekehykset ovat uusiutuvan vihreän energian sovellukset, sähköistyvät liikennevälineet ja kestävän kehityksen ympäristötekniikka.

Tutkimusalueisiin liittyvien koneiden, oheislaitteiden ja prosessien menestyksekäs toteutus sekä niiden laadun, ominaisuuksien ja valmistettavuuden parantaminen edellyttävät kustannustehokkaiden ja nykyaikaisten valmistustekniikoiden ja -menetelmien huomioimista heti suunnittelusta lähtien (DFMA - Design for Manufacturing and Assembling).

Laboratorio tuottaa tutkimuksiin lisäarvoa toimimalla valmistuksen asiantuntijana yhdessä muiden tutkimusryhmien kanssa.

Esimerkkejä tuotantotekniikan tutkimusaiheista

  • Sähkömoottoreiden ja -generaattoreiden valmistettavuuden kehittäminen
  • Tehoelektroniikan tulevaisuuden tekniikat ja valmistusystävälliset tuoterakenteet
  • Kuitu- ja kierrätysmateriaalista valmistettavien tuotteiden prosessointilaitteiden ja -työkalujen suunnittelu ja valmistus
  • Työstötekniikoiden kehittäminen tehokkaimmiksi ja taloudellisemmiksi
  • Valmistuksen ja tuotesuunnittelun kehittäminen yhtenä kokonaisuutena mm. digitaalisuuden keinoin

Laboratoriolla on tiivis yhteys ympäröivään yhteiskuntaan ja tutkimushankkeet perustuvat yhteistyöhön teollisuuden ja muiden yliopistojen sekä tutkimusyksiköiden kanssa.

Laitteistot työstöprosesseihin ja protolaitteistojen valmistukseen

Tuotantotekniikan laboratorion monipuolinen laitekanta mahdollistaa työstöprosessien kokeellisen tutkimuksen sekä vaativien protolaitteistojen ja osien valmistuksen.

Esimerkkejä laitteistoista

  • NC- työstökeskukset
  • NC-sorvi
  • Koneistuksen FM-järjestelmä
  • Robotti
  • Laserlevytyökeskus

Lisätietoja

Professori Juha Varis
p. 040 501 7478

etunimi.sukunimi@lut.fi

Ota yhteyttä

professori Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi