Opiskelu - LUT School of Engineering Science

Tekninen kehitys sekä ympäristöongelmien ratkaisut nojaavat tukevasti matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen.

LUT School of Engineering Science yhdistää opetuksessaan luonnontieteet ja insinööritaidot lukuisiin käytännön sovelluksiin. Koulutus nojaa teollisuuden tarpeisiin ja vastaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin kouluttamalla kestävän tulevaisuuden asiantuntijoita elinkeinoelämän eri osa-alueille. Koulutuksen ydintä ovat puhtaammat ja energiatehokkaammat tuotantotavat, uusien teollisten ja palvelusovellusten sekä liiketoimintamallien kehittäminen.

Kandidaattivaiheessa opiskelijat voivat suuntautua opinnoissaan kemiantekniikkaan, laskennalliseen tekniikkaan, tietotekniikkaan tai tuotantotalouteen. Maisteritasolla koulutusta annetaan viidessä suomenkielisessä ja kuudessa englanninkielisessä ohjelmassa ja jatko-opintoja voi suorittaa tohtoriohjelmassa.

Kandidaatin ohjelmat

Suomenkieliset maisteriohjelmat

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Tohtoriohjelma

Kemiantekniikassa LUTin erityinen vahvuus ovat erotustekniikat ja niiden lukemattomien sovellusten osaaminen. LUT on kemiantekniikan osalta myös ensimmäinen Pohjoismaisen laatuleiman saanut yliopistollinen kouluttaja.

Laskennallisen tieteen saralla LUT erottuu kilpailijoistaan reaalielämän ongelmiin perustuvalla käytännön osaamisellaan. Laskennallinen tiede kuuluu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan ja sillä on vahvat yhteistyösuhteet monen Euroopan maan ohella Venäjälle, Aasiaan, Afrikkaan, Amerikkaan ja Australiaan.

Ohjelmistotuotannon alalla LUT keskittyy ohjelmistoinnovaatioihin sekä ohjelmisto- ja tietojärjestelmätyön kehittämiseen ja tehostamiseen. Tutkimuskohteet liittyvät esimerkiksi kehittämisprosessien ja liiketoiminnan suhteeseen, käyttäjäkokemuksiin, teknologisiin ratkaisuihin ja organisaation toimintaan.

Tuotantotaloudessa LUTin vahvuusalueina ovat innovaatiojohtaminen, tuotannon johtaminen ja kustannusjohtaminen. Tuotantotalous on saavuttanut kansallisen koulutuksen laatuleiman useita kertoja.

Kaikista koulutusohjelmista valmistuneilla diplomi-insinööreillä sekä tohtoreilla on kysyntää: työllistymistilastot ovat tasaisen korkeat – tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus- ja kehitys- sekä suunnittelu- ja projektitehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän eri sektoreilla. Työpaikkoja on syntynyt myös spin-off -yritysten ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön kautta.