Laskennallinen tekniikka

Laskennallisen tekniikan soveltavia tutkimusalueita

Sovellettu matematiikka

Sovellettu matematiikka kuuluu osastolla tapahtuvan tutkimuksen ydinalueisiin. Tutkimusryhmässämme on kansainvälisesti erityinen osaamiskeskittymä epävarmuuden matemaattisessa mallintamisessa yhdistettynä inversio-ongelmien tutkimusalaan. Tutkimuksemme painopistealueita ovat muun muassa parametriset ja ei-parametriset tilastolliset inversio-ongelmat, hierarkiset mallit, MCMC, optimointi, stokastiset differentiaaliyhtälöt ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja kaoottiset järjestelmät. Matemaattisen menetelmätutkimuksen lisäksi tähtäämme laajaan poikkitieteelliseen vaikuttavuuteen: teemme yhteistyötä suurten tutkimusinfrastruktuurien (satelliittimissiot, European Southern Observatory, European Incoherent Scatter Radar EISCAT3D), sektoritutkimuslaitosten, teollisuuden ja rahoituslaitosten kanssa. Tiimimme on osa Suomen Akatemian myöntämää Inversiomallinnnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköä.

Lue lisää tutkimusryhmästä Epävarmuuden mallintaminen ja inversio-ongelmat

Tietokonenäkö ja hahmontunnistus (CVPRL)

Tietoonenäön ja hahmontunnistuksen (Computer Vision and Pattern Recognition Laboratory, LUT CVPRL) tavoitteena on hyödyllisten ja merkittävää lisäarvoa tuottavien sovellusten tuottaminen erityisesti digitaalista kuvankäsittelyä ja kuva-analyysiä hyödyntäen. Esimerkiksi konenäköratkaisuilla parannetaan prosessiteollisuuden tehokkuutta ja lääketieteellisen kuva-analyysin avulla parannetaan silmäsairauksien hoitoa.

Yksikössämme tutkitaan laskennallista näköä ja mallinnusta, koneoppimista sekä hahmontunnistusta. Palvelemme myös teollisuutta asiantuntijaorganisaationa, teemme soveltavaa tutkimusta ja koulutamme asiantuntijoita tutkimusaloillaan. Osaamisalueemme tuottaa kandi-, maisteri- ja tohtoritason Älykkään laskennan pääaineen Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa.

Tutkimuksen painopistealueet ovat visuaalinen tarkastelu (visual inspection), laskennallinen näkö (computational vision), lääketieteellinen kuvantaminen ja kuvankäsittely (medical imaging and processing), väritiede (color science) ja data-analyysi (data analytics).

Tutkimuksen sovelluskohteita ovat kappaleen havaitseminen ja tunnistaminen, teollinen konenäkö, silmänpohjakuvien käsittely ja analyysi, spektrikuvantaminen ja -analyysi sekä fotoaktiivisten biomolekyylien mallintaminen.

LUT CVPRL:n tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Euroopan unioni, Business Finland ja yksityiset yritykset. LUT CVPRL:llä on laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja mm. Yhdysvalloista ja useista Euroopan maista.

Lisätietoa tutkimuksesta saa Tietokonenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion tutkimusryhmän sivulta. Tutkimussivulla on myös lista laboratorion työntekijöistä ja tutkimusprojekteista.

Ota yhteyttä

Professori Lasse Lensu
Puh. 040 759 1720
etunimi.sukunimi@lut.fi