Innovaatiojohtaminen (Lappeenranta)

Innovaatiot ja uudistuminen ymmärretään elinehtona ja kestävän menestymisen takeena niin eri alojen yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Innovaatiojohtamisen tutkimus tähtää korkeatasoisiin tieteellisiin julkaisuihin, kestävän kilpailukyvyn luomiseen teollisuudessa ja palveluorganisaatioissa, sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Innovaatiojohtamisen ryhmän tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueina ovat:

  • Innovaatioprosessit ja -verkostot
  • Johdon päätöksentekoa tukevien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen
  • Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren johtaminen
  • Kestävän innovaatiotoiminnan edistäminen
  • Käyttäjälähtöiset innovaatiot
  • Digitalisaatio ja tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot

Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus innovaatiotoiminnan kehittämisestä yhteistyössä yritysten kanssa. Liiketoimintaa ja arvoajattelua korostavat näkökulmat ovat ydinasioita yhteistyöprojektien onnistumisen kannalta. Tärkeimpinä yhteistyötahoina tutkimusprojekteissa ovat alojensa johtavat yritykset, kansainväliset ja kotimaiset tutkimuslaitokset, Tekes ja EU, etenkin Horizon 2020 -ohjelma.