Membraanitekniikka

Membraanitekniikan tutkimusryhmän (MemPo) tavoitteena on kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä puhdistus-, talteenotto- ja erotusprosesseja sellu- ja paperiteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, metalliteollisuuteen sekä muille aloille.

Tähän päästään erotusilmiöiden osaamisen sekä hallinnan, kokeellisen tutkimuksen ja matemaattisen mallinnuksen kautta. Ilmiöiden ymmärtämiseksi kalvojen ominaisuuksien karakterisointi ja erotusmekanismien perustutkimus ovat tärkeässä asemassa laboratorion tutkimuksessa.

Membraanierotuksen kansainvälinen kärkinimi

Laboratorio on perustajajäsen European Membrane House-nimisessä tutkimusverkostossa, ja on osallisena yhdessä EU-rahoitteisessa, kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa, viidessä TEKES-rahoitteisessa hankkeessa (2009-2010).

Lisäksi luottamuksellisia yhteistutkimuksia teollisuuden kanssa tehdään vuosittain 5-10 kappaletta. Tutkimusryhmään kuuluu vuosityöaikana kolme PostDoc-tutkijaa, kuusi jatko-opiskelijaa, kaksi ulkomaista vierailijaa sekä keskimäärin kaksi diplomityön tekijää.

Membraaniryhmän tutkimusvalmiudet

Laboratorion käytettävissä on noin 15 erilaista kalvosuodatuslaitteistoa. Suurin näistä on ainutlaatuinen automaattinen 3-vaiheinen suodatinlaitteisto, joka mahdollistaa monipuoliset koeajot teollisuudessa sisältäen suodatukset mm. vakiovuolla ja vakiokuiva-ainepitoisuudella.

Laboratoriolla on myös hyvät valmiudet kalvojen karakterisointiin ja likaantumisen analysointiin.

Lisätiedot ja tutkimusryhmä

Professori Mika Mänttäri,
p. 040 734 2192

Professori emerita, FT Marianne Nyström
Tutkijaopettaja, dosentti, TkT Arto Pihlajamäki
Professori (tenured), TkT Mari Kallioinen

etunimi.sukunimi@lut.fi