Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden tehdä tohtorin tutkintoon tähtäävää väitöstyötutkimusta ja opintoja seuraavilla tutkimusaloilla:

Tohtoriohjelma kuuluu LUT School of Business and Management-yksikköön, jonka tutkimuksessa painottuu kestävän kilpailuedun, innovaatiotoiminnan ja ohjelmistotuotannon osaaminen. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Tutkimusta tehdään organisaatiorajat ylittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkijaryhmissä ja läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten lisäksi yksikön tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, EU ja Tekes.

Lisätietoa tutkimustoiminnasta: http://www.lut.fi/school-of-business-and-management/tutkimus

Tohtorin tutkinto (TkT, KTT, FT) muodostuu tohtoriopinnoista (40 op) ja väitöstutkimuksesta, joka tähtää 4-5 tiedejulkaisun kirjoittamiseen sekä tutkinnon opinnäytteen eli väitöskirjan laatimiseen ja sen julkiseen puolustamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmistuville tohtoreille syvällinen teoreettinen ymmärrys omasta tieteenalastaan ja tutkimusalueestaan, sekä kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuudet käytäntöön.

Tohtorikoulutus antaa valmiudet sekä ammattitutkijaksi akateemiselle sektorille että muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Lisätietoja

Tohtoriohjelman vastuuhenkilö
professori Janne Huiskonen
puh. +358 40 686 4425
janne.huiskonen@lut.fi