Teknillinen fysiikka

Teknillisen fysiikan tutkimusala edustaa fysiikan yksikössä toteutettavia keskeisiä tutkimustoimia, mukaan lukien kondensoituneen aineen fysiikka, elementaarinen hiukkasfysiikka ja laskennallinen fysiikka. Tohtorin tutkinto edellyttää väitöskirjan loppuunsaattamista, joka perustuu opiskelijan tekemään alkuperäiseen tutkimukseen ja väitöskirjan puolustukseen väitöskirjan valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja:

Professori Erkki Lähderanta
puh. +358 29 446 3497
erkki.lahderanta@lut.fi