Tutkimusalustat

 • AMBI – Analytics-Based Management for Business and Manufacturing Industry.
  Tutkimme valmistavan teollisuuden älykkäitä teknologioita, digitalisaatiota ja liiketoimintaa data-analytiikkaa soveltaen. Tutkimuksemme avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ja kestävää arvonluontia digitaalisessa taloudessa.
   
 • GREENRENEW – Green Hydrogen and CO2 for Industry Renewal.
  Rakennamme siirtymää uusiutuviin lähteisiin perustuvaan hiilineutraaliin teollisuuteen. Luomme kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuden uusiutumiseen tarvittavissa avainteknologioissa. Ratkaisujen keskiössä ovat vihreä vety ja ongelman sijaan raaka-aineena nähtävä hiilidioksidi.
   
 • INERCOM – Integrated Energy Conversion Machinery.
  Tuemme siirtymää kohti hiilineutraalia maailmaa luomalla ennätyksellisen tehokkaita ratkaisuja energian muuntolaitteisiin.
   
 • MORE SIM - Modelling reality through simulation.
  Keskitymme virtuaalijärjestelmiin, jotka muodostuvat ihmisen, koneen ja ympäristön kokonaisuuksista. Tarjoamme simulointiin perustuvia ratkaisuja teollisuuden kestävän kasvun tukemiseksi.
   
 • SCI-MAT - Sustainable circularity of inorganic materials
  Tarkastelemme metallien ja teollisuusmineraalien kiertotalousmalleja hyödyntämällä yhdyskunta- ja elektroniikkajätteitä sekä kaivosten ja muun teollisuuden sivuvirtoja raaka-aineina. Luomme uudelleen hyödynnettäviä materiaaleja mekaanisten sekä hydrometallurgisten prosessien avulla.