Tutkimusalustat

REFLEX - Recycling carbon in a flexible competitive energy system. Ratkaisemme, miten hiiltä voi kierrättää uusiutuvissa energiajärjestelmissä, joissa hiilidioksidi käytetään uudelleen ja uusiutuvaa energiaa varastoidaan.

RED - Revealing emission discrepancies. Tutkimusalusta yhdistää ilmakehän seurantamittaukset liiketoiminnan ja teollisuuden ympäristövaikutusten seurantaan. 

RE-SOURCE - Resource efficient production processes and value chains. Meidän on siirryttävä jätehuollosta resurssienhallintaan – ota, käytä ja hävitä -ajattelusta maksimoituun resurssien hyödyntämiseen.

SAWE - Safe water for all. Vesivarojen riittävyys on yksi ihmiskunnan merkittävimmistä haasteista. SAWE-tutkimusalusta pyrkii muuttamaan kaavaa: jätevedet tulisi hyödyntää eikä hävittää.

DIGI-USER - Smart services for digitalisationTuomme yhteen käyttäjät ja PK-yritykset niin, että PK-yritykset voivat hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet ja parantaa kilpailukykyään.

SIM - Sustainable product processes through simulation. SIM keskittyy energiatehokkaaseen koneensuunnitteluun reaaliaikaisen simulaation avulla.