Akkreditoidut ohjelmat

Kansainvälisten akkreditointien myötä LUT vahvistaa koulutuksen laadunvarmistusta sekä tutkintojen kansainvälistä tunnistettavuutta ja vertailtavuutta.

Akkreditoinnit ovat merkki koulutuksen korkeasta laadusta, jatkuvasta kehittämisestä sekä kansainvälisestä tunnustamisesta.

Lisätiedot

Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi

Akkreditoidut tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisen markkinoinnin akkreditoitu maisteriohjelma

LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutusohjelmaan kuuluva MIMM-ohjelma – Master's Programme in International Marketing Management - on kansainvälisesti akkreditoitu tutkinto-ohjelma ja sille on myönnetty EFMD:n EPAS -laatuleima viideksi vuodeksi tammikuussa 2021.

Energiatekniikan tutkinto-ohjelma

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 29.6.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Energiatekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Energy Conversion
 • Master's programme in Nuclear Engineering
 • Master's programme in Bioenergy Systems

Kemiantekniikan tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 1.4.2011 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Chemical Engineering
 • Master's programme in Water Technology.
   

Konetekniikan tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 31.3.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Konetekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Mechatronic System Design
 • Master's programme in Advanced Structural Design and Robotised Welding
 • Master's programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 28.6.2011 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma / Master's programme in Electrical Engineering

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty Euro-Inf- ja ASIIN -laatuleimat -laatuleimat 28.9.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Tietotekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Software Engineering and Digital Transformation

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty ASIIN-laatuleima 9.6.2011 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017:

 • Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Tuotannon johtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Global Management of Innovation and Technology 

Ympäristötekniikan akkreditoidut ohjelmat

Kansainvälisesti akkreditoidut tutkinto-ohjelmat, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 29.6.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017.

 • Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
 • Master's programme in Sustainability Science and Solutions

Lisätietoja tutkinto-ohjelmien akkreditoinneista antaa laatupäällikkö Annikka Nurkka (etunimi.sukunimi@lut.fi)

Muut kansainväliset laatusertifikaatit

DS-label

Euroopan komissio ja EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) on myöntänyt syksyllä 2012 yliopistolle DS- laatuleiman, joka osoittaa että LUT:sta valmistuneille opiskelijoille todistuksen liitteenä annettava Diploma Supplement-liite täyttää sille asetetut vaatimukset.

LUT:n Diploma Supplement noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Lisätietoja: opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Ranta (etunimi.sukunimi@lut.fi)

Technomathematics and Technical Physics -maisteriohjelman kansainvälinen arviointi

Teknillisen tiedekunnan Matematiikan ja fysiikan laitoksella tuotettu Technomathematics and Technical Physics –maisteriohjelma (nykyisin M.Sc. programme in Computational Engineering and Technical Physics ) on arvioitu keväällä 2011 eurooppalaisen teollisuusmatematiikan järjestön ECMIn - European Consortium for Mathematics in Industry – standardin pohjalta.

Järjestö arvioi säännöllisesti kaikkien jäsenorganisaatioidensa tuottamat teollisuusmatematiikan tutkinto-ohjelmat sisällön, resurssien ja prosessien osalta, ja tuottaa ohjelman vahvuuksia ja kehittämiskohteita esiintuovan seikkaperäisen arviointiraportin.

Lisätietoja: tutkijaopettaja Arto Kaarna (etunimi.sukunimi@lut.fi)
ECMI - European Consortium for Mathematics in Industry

Hitsaustekniikan sertifioidut ohjelmat

International Institute of Welding –yhteisön sertifioimat koulutukset

IWE/IWT koulutus: Kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus
Kansainvälinen hitsausinsinöörin ja -teknikon pätevöityskoulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Welding (IIW) hyväksymään International Welding Engineer/Technologist -koulutusohjelmaan.

IWSD koulutus: Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus
Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön IIW:n hyväksymään International Welded Structures Designer -koulutusohjelmaan. LUT on ollut mukana kehittämässä tätä koulutusta ja on Suomessa ainoa hyväksytty kouluttaja.

IMORWP koulutus: Kansainvälinen mekanisoidun, orbitaali- ja robottihitsauksen asiantuntijakoulutus
Kansainvälinen mekanisoidun, orbitaali- ja robottihitsauksen koulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön IIW:n vuonna 2013 hyväksymään International Mechanized, Orbital and Robot Welding personnel -koulutusohjelmaan. LUT on ollut mukana kehittämässä tätä koulutusohjelmaa ja on Suomessa ainoa hyväksytty kouluttaja.

European Welding Federation –yhteisön sertifioimat koulutukset

ELP koulutus: Eurooppalainen Lasertyöstön asiantuntijakoulutus
Eurooppalainen Lasertyöstön asiantuntijakoulutus perustuu European Welding Federationin EWF:n vuonna 2012 hyväksymään European Laser Processing personnel –koulutusohjelmaan. LUT on ollut mukana kehittämässä tätä koulutusohjelmaa ja on Suomessa ainoa hyväksytty kouluttaja.

RWC koulutus: Vastuullisen hitsauskoordinoijan koulutus teräsrakenteiden valmistajille
Vastuullisen hitsauskoordinoijan koulutus teräsrakenteiden valmistajille koululutus perustuu (EWF) hyväksymään Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibility for Welding Coordination to comply with EN 1090-2 –koulutusohjelmaan.

ELSO koulutus: Eurooppalainen laserturvallisuuden asiantuntijakoulutus
Eurooppalainen laserturvallisuuden asiantuntijakoulutus perustuu EWF:n vuonna 2014 julkaisemaan European Laser Safety Officer –koulutusohjelmaan. LUT on ollut mukana kehittämässä tätä koulutusohjelmaa ja on Suomessa ja Euroopassa ensimmäinen ja ainoa hyväksytty kouluttaja. 

Hitsaustekniikan koulutukset järjestää LUTin Täydennyskoulutus. Lisätietoja: Antti Martikainen ja Erkki Veijalainen (etunimi.sukunimi@lut.fi)

LUTin yhteistyökumppanit akkreditoinneissa ja sertifioinneissa

 • EFMD - European Foundation for Management Development
 • ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education
 • ASIIN - Akkreditierungsverfahren für Studiengänge der Ingenieur- und der Naturwissenschaften
 • ECMI - European Consortium for Mathematics in Industry
 • EWF – European Federation for welding, joining and cutting
 • EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot