Tieteelliset ratkaisumme

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, mutta tiedostamme myös mahdollisuutemme tukea kotipaikkojemme elinvoimaisuutta.

Ilma – päästöistä elinkeinoksi

Ilmakehämme ja teollisuutemme kaasumaiset päästöt sisältävät piilevän raaka-aineaitan. Tutkimuksellamme käännämme nämä aiemmin ongelmana nähdyt kaasumaiset komponentit, pienhiukkaset ja kasvihuonekaasut, arvokkaiksi mahdollisuuksiksi.
Teemme monitasoista yhteistyötä kansalaisten, teollisten toimijoiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken tunnistaaksemme pistemäisiä raaka-ainelähteitä ilmakehässä. Tieteellinen osaamisemme erotustekniikassa, materiaalitekniikassa, energiajärjestelmissä ja systeemitieteessä mahdollistaa uusia teknologisia ratkaisuja päästöjen hyödyntämiseksi tuotteiden raaka-aineina.

Energia – kohti hiilineutraalia maailmaa

Tutkimuksemme tuottaa teknologisia, liiketoiminnallisia ja kestäviä systeemipohjaisia ratkaisuja globaaleihin ilmastokysymyksiin. Olemme osoittaneet, että täysin päästöttömät energiajärjestelmät ovat mahdollisia jo nyt. Tuemme yhteiskunnan ja teollisuuden eri sektoreita matkalla kohti päästöttömyyttä.

Hiilivapaan tulevaisuuden keskiössä ovat puhdasta sähköä energialähteenä käyttävät power-to-x-teknologiat (P2X). Niiden avulla voimme tuottaa päästöttömästi muun muassa puhtaita polttoaineita, lämpöä, kemian teollisuuden tuotteita ja proteiinia – siis ruokaa ihmiskunnalle. Raaka-aineina prosesseissa käytetään hiilidioksidia ja sähköllä tuotettua vetyä.
Teollisuudenalojen muutoksen, globaalien resurssien ja markkinoiden ymmärrys sekä mallintaminen ovat vahvuutemme. Sen avulla luomme pohjaa menestyvälle liiketoiminnalle sekä kestävään toimintaan ohjaaville politiikkatoimille.

Vesi – jalostuksen uusi aikakausi

Edustamme vedenpuhdistuksessa maamme kattavinta osaamista. Tuotamme ratkaisuja, joilla haitta-aineiden talteenotto ja jätevedenpuhdistus toteutetaan jo niiden syntylähteillä. Tieteellinen osaamisemme mahdollistaa uusien, entistä tehokkaampien puhdistusmenetelmien luomisen. Ohjaamme yhteiskuntaa vastuullisuuteen, jotta saamme jatkossa pidettyä muun muassa mikromuovit ja lääkejäämät poissa vesistöistämme.

Näemme tulevaisuuden jätevedenpuhdistamot kokonaisvaltaisina monituotetehtaina, joista ravinteet saadaan uusiokäyttöön, lämpö hyödynnetään maksimaalisesti ja haitallinen kaupungistumisen kiihdyttämä kemikaalikierto luontoon katkaistaan.

Liiketoiminta – kohti kestävää uudistumista

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta on tieteellisen osaamisemme ydintä. Uudistumiskykyiset yritykset pystyvät muuntamaan käynnissä olevan liiketoiminnan murroksen kestäväksi kasvuksi ja samalla vaikuttamaan positiivisesti ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

Tutkimuksemme edistää kestäviä liiketoimintamalleja, innovatiivisia ja yrittäjämäisiä ratkaisuja sekä verkostomaista liiketoimintaa. Autamme yrityksiä kasvamaan digitaalisten teknologioiden avulla ja hyödyntämään uudenlaisia analytiikkamenetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueilla, kuten johtamisessa, päätöksenteossa ja markkinoinnissa. Edistämme myös valmistavan teollisuuden uudistusmiskykyä kehittämällä uusia materiaaleja ja älykkäitä tuotantomenetelmiä.

Ota yhteyttä

Liisa-Maija Sainio
Professori, varainhankinnan yhteyshenkilö
040 515 4944
Liisa-Maija.Sainio@lut.fi

Kaija Ryösö
Public Affairs Officer, varainhankinnan tapaamiset
040 565 3615
kaija.ryoso@lut.fi

Annukka Nurma
Controller, maksuliikennettä ja lahjakirjoja koskevat yhteydenotot
040 054 8140
annukka.nurma@lut.fi

LUT-yliopistolla on poliisihallituksen 27.5.2020 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupanumero RA/2020/607. Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen.