LUT-yliopiston kestävät kampukset

Green Campus on opiskelu- ja työskentely-ympäristömme, jossa hyödynnämme poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa oman ympäristökuormituksemme pienentämiseksi. Green Campus on myös kestävää kehitystä ja positiivisia ympäristövaikutuksia aikaansaava ajattelu- ja toimintatapamme.

LUT-yliopisto palkittiin kestävää kehitystä ja vihreää teknologiaa konkreettisesti edistävistä teoistaan kansainvälisen Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa maailman parhaana yliopistona kesällä 2013.

LUT sertifioi yliopistonlaajuisen ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti ensimmäisenä Suomessa vuosina 2014 - 2016. Tämän jälkeen sitä on ylläpidetty sertifikaatin vaatimuksia mukaillen.

WWF:n Green Office -sertifikaattia olemme ylläpitäneet vuodesta 2012 lähtien. Sen tavoitteena on työpaikan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen sekä henkilöstön kannustaminen ekotekoihin.

Olemme osa kansainvälisiä kestävän kehityksen kampusverkostoja PRME, ISCN ja NSCN. Verkostot edistävät kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä kestävien kampusten toteuttamista. Lisätietoa kampusverkostoyhteistyöstä löydät täältä.

Teimme uuden, kansainvälisesti kunnianhimoisen avauksen marraskuussa 2019: sitouduimme yliopistomme hiilinegatiivisuuteen vuoteen 2024 mennessä. Kestävän ajattelumme mukaan ensisijaisia tavoitteita eivät ole päästöjen kompensointi tai ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaan ratkaisujen löytäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Aiomme saavuttaa hiilinegatiivisuuden, sillä tuotamme teknologisia ratkaisuja koko ajan itse.

Vahva päästöttömän sähköntuotannon osaamisemme, fyysinen tutkimusympäristömme sekä toimintatapamme ovat keskeisiä keinoja saavuttaa hiilinegatiivisuus. Tuotamme jo nyt toisella kampuksellamme seitsemän prosenttia omasta energiastamme, ja kaikki ostosähkömme on uusiutuvalla energialla tuotettua.

LUT aloitti toimintansa uudella, energiatehokkaalla Lahden kampuksella Mukkulankadulla elokuussa 2019. Molemmat kampuksemme ovat saavutettavissa julkisella liikenteellä. 

Jätemäärien minimoiminen ja lajittelu, hankintatoimen vastuullisuus sekä ylijääneen ruuan hyödyntäminen yhteistyössä kampustemme ravintoloiden kanssa ovat LUTin jätteenkäsittelyohjeen (pdf) mukaisesti osa kestävää kampuskulttuuriamme. Monipuolisia opetustilojamme ja J. Hyneman Center -protopajaamme hyödynnämme yhdessä LUT-konserniin kuuluvan LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Pyrimme vähentämään ympäristökuormitustamme myös panostamalla etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Koulutuksen digitalisaation kehitystä ohjaa LUTin digistrategia sekä opettajille tarjottava tuki digitaalisten välineiden pedagogisesti kestävään opetuskäyttöön.  

Lukuisia LUTin tutkinto-ohjelmia ja opintojaksoja voi suorittaa virtuaalisessa oppimisympäristössä, ja LUT Tiedekirjaston aineistoja on laajasti saatavilla digitaalisessa muodossa. Digitaaliset Exam-tenttiympäristöt mahdollistavat tenttimisen useilla paikkakunnilla. 

 

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
+358 40 584 2793

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+ 358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+ 358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi