LUT-yliopiston kestävät kampukset

Teimme kansainvälisesti kunnianhimoisen avauksen marraskuussa 2019: sitouduimme yliopistomme hiilinegatiivisuuteen vuoden 2024 loppuun mennessä. Kestävän ajattelumme mukaan ensisijaisia tavoitteita eivät ole päästöjen kompensointi tai ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaan ratkaisujen löytäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Aiomme saavuttaa hiilinegatiivisuuden, sillä tuotamme teknologisia ratkaisuja koko ajan itse.

 • Vahva päästöttömän sähköntuotannon osaamisemme, fyysinen tutkimusympäristömme sekä toimintatapamme ovat keskeisiä keinoja saavuttaa hiilinegatiivisuus.
 • Vuonna 2020 LUTin aurinkopaneelit tuottivat 5 % LUTin kuluttamasta sähköstä, ja ostamamme sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Lappeenrannan kampuksella aurinkopaneelit tuottavat 508 kW ja tuuliturbiini 20 kW tehoa, ja käytössä on myös ilma-vesi-lämpöpumppuja.
 • Jätteiden minimointi ja lajittelu sekä vastuullinen hankinta ovat osa kestävää kampuskulttuuriamme LUTin jätteenkäsittelyohjeen (pdf) mukaisesti. LUTin 181 tonnin jätemäärästä 0 % menee kaatopaikalle.
 • Kampusravintolamme seuraavat biojätteen määriä. Hävikkiruokaa pyritään vähentämään myymällä ylijäänyt ruoka opiskelijoille ja henkilöstölle sekä ResQ-mobiilisovelluksella.
 • Hyödynnämme tilaisuusjärjestelyissämme omaa kestävän kehityksen politiikkaamme sekä WWF:n ja Suomen ulkoministeriön julkaisemia kestävän kokousjärjestelyn periaatteita.
 • LUT seuraa myös vedenkulutusta. Vuonna 2019 kulutus oli 3.18 m3 henkilöä kohden. Kampuksillamme tarjotaan maailman puhtainta juomavettä ilmaiseksi.
 • Veden turha kulutus pyritään minimoimaan muun muassa automaattihanojen avulla ja käyttämällä kampusalueilla kasvillisuutta, joka ei vaadi kastelua.
 • Lue lisää teoistamme kestävän kehityksen raporteista.

LUT-yliopiston hiilijalanjälki

LUT-yliopiston hiilijalanjälki on 1593 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2020. Liikkumisen osuus päästöistä on 51,4 prosenttia. Hiilijalanjäljen kolmanneksi suurimmat päästöt, 18,6, prosenttia aiheuttaa ruokailu.

LUT-yliopiston hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 2054 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2). Vuodet 2019 ja 2020 eivät ole koronapandemian poikkeusjärjestelyjen vuoksi parhaiten vertailukelpoisia keskenään.

 • LUTin hiilijalanjälki lasketaan Greenhouse Gas (GHG) -protokollalla. Ensimmäisen kerran laskimme GHG-protokollalla vuonna 2019.
 • LUTin hiilijalanjäljen laskenta sisältää suorat ja epäsuorat päästöt eli kaikki kolme ulottuvuutta (3 scopes).
 • LUTin vuoden 2020 hiilijalanjälki on yhteensä 1593 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Hiilijalanjälkemme 1593 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2020:


SCOPE 1: 9.7 t CO2eq
LUTin omistamien ja hallitsemien resurssien suorat päästöt, mukaan lukien neljän omistusauton päästöt.

SCOPE 2: 0 t CO2eq
Ostetun energian tuottamisesta aiheutuvat epäsuorat päästöt. LUTin sähkö tulee 100% uusiutuvista, ja siksi katsotaan, että tuotannon päästöt ovat nollassa. GHG-protokollan mukaan kasvihuonekaasupäästöjä ei humioida sellaisista toiminnoista, joissa se omistaa osuuden, mutta joihin sillä ei ole määräysvaltaa. LUTin rakennusten omistaja ja niiden kaukolämmön ostaja, Suomen yliopistokiinteistöt, on ottanut kaukolämmön omiin laskelmiinsa ja kompensoi päästöt. Siksi kaukolämpö jää LUTin laskelmien ulkopuolelle.

SCOPE 3: 1583.7 t CO2eq
Epäsuorat päästöt ja päästöt 2 scopen ulkopuolelta, jotka kuitenkin liittyvät LUTin toimintoihin, esimerkiksi työmatkailu matkajärjestelmä CWT:n kautta, ruokailu LUT Buffetissa, rakentaminen, kunnossapito.
 

 

Kestävät kampukset

LUT aloitti toimintansa uudella, energiatehokkaalla Lahden kampuksella Mukkulankadulla elokuussa 2019. Molemmat kampuksemme ovat saavutettavissa julkisella liikenteellä. Monipuolisia opetustilojamme ja J. Hyneman Center -protopajaamme hyödynnämme yhdessä konserniin kuuluvan LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. LABin tavoite on saavuttaa hiilinegatiivisuus vuoteen 2030 mennessä.

Teemme yhteistyötä rakennusten omistajien (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Isku Center) kanssa kampustemme kestävyyden edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa energiatehokkuus ja energiantuotanto kampuksella. SYK:n tavoite on olla Euroopan vastuullisin kampustoteuttaja vuonna 2030.

LUT-yliopisto palkittiin kestävää kehitystä ja vihreää teknologiaa konkreettisesti edistävistä teoistaan kansainvälisen Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa maailman parhaana yliopistona kesällä 2013.

LUT sertifioi yliopistonlaajuisen ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti ensimmäisenä Suomessa vuosina 2014 - 2016. Tämän jälkeen sitä on ylläpidetty sertifikaatin vaatimuksia mukaillen.

WWF:n Green Office -sertifikaattia olemme ylläpitäneet vuodesta 2012 lähtien. Sen tavoitteena on työpaikan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen sekä henkilöstön kannustaminen ekotekoihin.

Olemme osa kansainvälisiä kestävän kehityksen kampusverkostoja PRME, ISCN ja NSCN. Verkostot edistävät kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä kestävien kampusten toteuttamista. Lisätietoa kampusverkostoyhteistyöstä löydät täältä.

Digitaalisuus opetuksessa

Pyrimme vähentämään ympäristökuormitustamme panostamalla etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Koulutuksen digitalisaation kehitystä ohjaa LUTin digistrategia sekä opettajille tarjottava tuki digitaalisten välineiden pedagogisesti kestävään opetuskäyttöön.  

Lukuisia LUTin tutkinto-ohjelmia ja opintojaksoja voi suorittaa virtuaalisessa oppimisympäristössä, ja LUT Tiedekirjaston aineistoja on laajasti saatavilla digitaalisessa muodossa. Digitaaliset Exam-tenttiympäristöt mahdollistavat tenttimisen useilla paikkakunnilla. 

 

Ota yhteyttä

sustainability@lut.fi

Kati Koikkalainen
Kestävyyspäällikkö
+358 40 584 2793

Minna Krupka
Viestintä
+358 50 452 9546

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi