Kestävyys tieteellisessä tutkimuksessa

LUT on merkittävä tutkimustoimija Euroopassa sekä yritysten ja yhteiskunnan uudistaja. Trailblazer 2030 -strategiamme keskittyy toisiinsa kytkeytyvien peruselementtien – energian, veden ja ilman – liiketoimintaa uudistavaan tutkimukseen.

Strategiamme toisiinsa liittyvät elementit ja avainkysymykset ovat:

 • Energia: hiilineutraaliin maailmaan siirtyminen
 • Ilma: päästöjen muuttaminen mahdollisuuksiksi
 • Vesi: arvon luominen sivuvirtoja jalostamalla
 • Liiketoiminta: liiketoiminnan ja teollisuuden kestävä uudistaminen

Akateemiset yksiköt

Tuotamme strategiamme avainkysymyksiin ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella kolmessa akateemisessa yksikössämme eli schoolissa:

 • the School of Energy Systems
 • the School of Engineering Science
 • the School of Business and Management

Tutkijamme työskentelevät yhteistyössä kumppaniemme kanssa myös monitieteisillä tutkimusalustoillamme:

 • SCI-MAT - Sustainable Circularity of Inorganic Materials
 • MORE SIM - Modeling Reality through Simulation,
 • GREENRENEW - Green Hydrogen and CO2 for Industry Renewal
 • AMBI - Analytics-based Management for Business and Manufacturing Industry
 • INERCOM - Integrated Energy Conversion Machinery

Tieteeseen pohjautuvat ratkaisumme

Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta ja turvata ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan edellytykset meidän jälkeemme tuleville sukupolville.  

Teemme tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän kehittämiseksi. Tieteeseen pohjautuvien ratkaisujen avulla pyrimme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 °C:een. Tutkimme power-to-x-teknologioita ja -prosesseja, jotka mullistavat energian- ja ruoantuotannon. Kestävyystutkimuksemme tarkastelee muun muassa luonnonvarojen ja energiankulutuksen rajallisuutta.

LUT edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (LUT & 17 Sustainable Development Goals)

Esimerkkejä ratkaisuistamme: 

Teemme työtä kestävän tulevaisuuden eteen myös vähenevien luonnonvarojen, puhtaan veden saatavuuden, materiaalien käytön ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Meillä on maamme kattavinta vedenpuhdistusosaamista, jonka avulla jätevedestä voisi jo nyt poistaa esimerkiksi mikromuovit ja lääkeaineet. 

Kiertotalouden tutkimuksessa optimoimme ympäristön, tuotannon ja kulutuksen kokonaiskestävyyttä. Muovin korvaaminen kuitupohjaisilla materiaaleilla, akkumetallien ympäristöystävällinen jalostaminen sekä betonia korvaavan rakennusmateriaalin kehitys ovat esimerkkejä tutkimuksista, joilla edistämme eri teollisuudenalojen ympäristömyönteisyyttä.

Esimerkkejä ratkaisuistamme:

Koronapandemian ratkaisuun LUTin tutkijat osallistuivat mm. kehittämällä ratkaisuja hengityssuojaimien puhdistamiseen.

 

 

 

 

 

 

Vetyperoksidihöyrystysmenetelmällä ja huippuasiantuntijoiden yhteistyöllä puhdistettiin hengityssuojaimia koronapaineiden alla. Tulevaisuudessa infektioiden torjunnan suojavarusteet voivat olla metsä- tai maatalouden sivuvirroista valmistettuja biopohjaisia ja biohajoavia suojaimia.

LUT myös lahjoitti laskentatehoa koronakriisin ratkaisemiseksi.

Kestävä arvonluonti LUT-kauppakorkeakoulussa

Vahvuuksiamme tutkimuksessa ovat myös kestävän arvonluonnin toimintatavat, joilla yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.  Esimerkkinä tästä on tuottamamme käsikirja cleantech-yritysten kansainvälistymisen tueksi: Workbook (2018) of best internationalization growth practices of the Finnish cleantech SMEs and tools for e.g. communicating sustainable value propositions.

LUTin tutkimus veteen liittyen hyödyttää myös paikallisia vesistöjä. Kivisalmen pumppaamo puhdistaa vettä Saimaalla ja mutapallot kirkastavat Nukkajärven vesiä.

Tutkimus numeroina

Keskeisissä kestävän kehityksen tavoitteissaan, SDGt 6, 7, 8, 9, 12 ja 13, LUT tuottaa merkittäviä tutkimus- ja akateemisia julkaisuja.
Research in figures, source: SciVal 03/2021
 

Ota yhteyttä

sustainability@lut.fi

Kati Koikkalainen
Kestävyyspäällikkö
+358 40 584 2793

Minna Krupka
Viestintä
+358 50 452 9546

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi