Kestävyys tieteellisessä tutkimuksessa

LUT on merkittävä tutkimustoimija Euroopassa sekä yritysten ja yhteiskunnan uudistaja. Trailblazer 2030 -strategiamme keskittyy toisiinsa kytkeytyvien peruselementtien – energian, veden ja ilman – liiketoimintaa uudistavaan tutkimukseen.

Strategiamme toisiinsa liittyvät elementit ja avainkysymykset ovat:

  • Energia: hiilineutraaliin maailmaan siirtyminen
  • Ilma: päästöjen muuttaminen mahdollisuuksiksi
  • Vesi: arvon luominen sivuvirtoja jalostamalla
  • Liiketoiminta: liiketoiminnan ja teollisuuden kestävä uudistaminen

Näihin tuotamme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella kolmessa akateemisessa yksikössämme eli schoolissa. Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle.  

Tutkijamme työskentelevät myös monitieteisillä tutkimusalustoillamme yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta ja turvata ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan edellytykset meidän jälkeemme tuleville sukupolville.  

Teemme tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän kehittämiseksi. Tieteeseen pohjautuvien ratkaisujen avulla pyrimme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 °C:een. Tutkimme power-to-x-teknologioita ja -prosesseja, jotka mullistavat energian- ja ruoantuotannon. Kestävyystutkimuksemme tarkastelee muun muassa luonnonvarojen ja energiankulutuksen rajallisuutta.

Esimerkkejä ratkaisuistamme: 

Teemme työtä kestävän tulevaisuuden eteen myös vähenevien luonnonvarojen, puhtaan veden saatavuuden, materiaalien käytön ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Meillä on maamme kattavinta vedenpuhdistusosaamista, jonka avulla jätevedestä voisi jo nyt poistaa esimerkiksi mikromuovit ja lääkeaineet. 

Kiertotalouden tutkimuksessa optimoimme ympäristön, tuotannon ja kulutuksen kokonaiskestävyyttä. Muovin korvaaminen kuitupohjaisilla materiaaleilla, akkumetallien ympäristöystävällinen jalostaminen sekä betonia korvaavan rakennusmateriaalin kehitys ovat esimerkkejä tutkimuksista, joilla edistämme eri teollisuudenalojen ympäristömyönteisyyttä.

Esimerkkejä ratkaisuistamme:

Vahvuuksiamme tutkimuksessa ovat myös kestävän arvonluonnin toimintatavat, joilla yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.  Esimerkkinä tästä on tuottamamme käsikirja cleantech-yritysten kansainvälistymisen tueksi: Workbook (2018) of best internationalization growth practices of the Finnish cleantech SMEs and tools for e.g. communicating sustainable value propositions.

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
+358 40 584 2793

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+ 358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+ 358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi