Vastuullisuuspolitiikka ja -raportit

Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmään kirjattu kestävän kehityksen politiikkamme linjaa, että vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat strategisia valintojamme. Olemme kiteyttäneet tavoitteemme kestävän kehityksen ohjelmassa, jonka pohjalta arvioimme ja kehitämme toimintaamme.

LUT on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, mistä osoituksena on rehtorin SDG Accord -sitoumus. Osana Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifia, LUT on sitoutunut suomalaisten yliopistojen yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin.

Maaliskuussa 2021 LUT sitoutui maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen Global Compactiin. Kesäkuussa 2021 LUT sitoutui Race to Zero -kampanjaan.

Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimimme systemaattisesti ja läpinäkyvästi omaa toimintaamme jatkuvasti arvioiden ja parantaen. LUT-yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ulkoisen auditoinnin 2015. Auditointi on voimassa kuusi vuotta, huhtikuulle 2021.

Avoimuuden linjauksessaan LUT-yliopisto sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. Saavutettavuuselosteemme löydät täältä ja tietosuoja-tietoa täältä.

Eettiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) varmistavat vastuullisen toiminnan kaikissa LUTin ja sen henkilöstön määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Eettiset toimintaperiaatteet takaavat jokaiselle tiedeyhteisömme jäsenelle tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Yliopisto on solminut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

LUT tuki vuonna 2019 Lapeenrannan ensimmäistä Pride-viikkoa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme edistää yhdenvertaisuutta sekä pyrkii ehkäisemään ja poistamaan syrjintää. Työ- ja opiskeluyhteisömme kaikkia jäseniä tulee kohdella kunnioittavasti.

Lue täältä, millaisia toimijoita konsernissamme on auttamassa ja ohjaamassa opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.

Ylioppilaskunta LTKY:llä on suuri rooli opiskelijoiden edunvalvojana.

LUT on sitoutunut tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan sekä Euroopan komission hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteisiin ja tutkimusympäristömme jatkuvaan kehittämiseen. Tästä osoituksena LUTille on myönnetty HR Excellence in Research -laatuleima.

Vastuullisuusraportit

LUT raportoi toimintansa vastuullisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi LUT-kauppakorkeakoulu raportoi toiminnastaan YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME)  -periaatteiden mukaisesti.

LUT-yliopiston vastuullisuusraportit: 

LUT-kauppakorkeakoulun PRME-vastuullisuusraportit: 

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme, joten edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sen läpinäkyvää raportointia. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Lahden kampustilojen, -toimintojen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat samat kuin kiinteistöjen operoijilla, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:llä (SYK) ja Isku Centerillä. LUT aloitti toimintansa uudella, energiatehokkaalla Lahden kampuksella elokuussa 2019.

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Kestävyyspäällikkö
+358 40 584 2793

Minna Krupka
Viestintä
+358 50 452 9546

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi