Vastuullisuuspolitiikka ja -raportit

Ympäristöjärjestelmään kirjattu ympäristöpolitiikkamme linjaa, että ympäristövastuu ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat strategisia valintojamme. Olemme kiteyttäneet ympäristötavoitteemme ympäristöohjelmassa, jonka pohjalta arvioimme ja kehitämme toimintaamme.

LUT on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, mistä osoituksena on rehtorin SDG Accord -sitoumus.

Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimimme systemaattisesti ja läpinäkyvästi omaa toimintaamme jatkuvasti arvioiden ja parantaen. LUT-yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ulkoisen auditoinnin 2015. Auditointi on voimassa kuusi vuotta, huhtikuulle 2021.

Avoimuuden linjauksessaan LUT-yliopisto sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Eettiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) varmistavat vastuullisen toiminnan kaikissa LUTin ja sen henkilöstön määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Eettiset toimintaperiaatteet takaavat jokaiselle tiedeyhteisömme jäsenelle tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Yliopisto on solminut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Tasa-arvosuunnitelmamme edistää yhdenvertaisuutta sekä pyrkii ehkäisemään ja poistamaan syrjintää. Työ- ja opiskeluyhteisömme kaikkia jäseniä tulee kohdella kunnioittavasti.

LUT on sitoutunut tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan sekä Euroopan komission hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteisiin ja tutkimusympäristömme jatkuvaan kehittämiseen. Tästä osoituksena LUTille on myönnetty HR Excellence in Research -laatuleima.

Vastuullisuusraportit

LUT raportoi toimintansa vastuullisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi LUT-kauppakorkeakoulu raportoi toiminnastaan YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME)  -periaatteiden mukaisesti.

LUT-yliopiston vastuullisuusraportit: 

LUT-kauppakorkeakoulun PRME-vastuullisuusraportit: 

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme, joten edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sen läpinäkyvää raportointia. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Lahden kampustilojen, -toimintojen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat samat kuin kiinteistöjen operoijilla, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:llä (SYK) ja Isku Centerillä.

LUT aloitti toimintansa uudella, energiatehokkaalla Lahden kampuksella elokuussa 2019.

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
+358 40 584 2793

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+ 358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+ 358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi