TyöMAA

TyöMAA on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on, että yhä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien näkemystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Hankkeen aikana tullaan mm.

  • Tuottamaan opettajien käyttöön opetusmateriaalia, jossa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa.
  • Kouluttamaan matematiikkalähettiläitä, jotka vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä matematiikan opiskelusta korkeakoulussa.
  • Kehittämään ja pilotoimaan Työelämän matematiikkaa -verkkokurssi, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.

Lisätietoja ja materiaalia:

Julkaisuja aiheesta:

Porras, P., Naukkarinen, J. 2020. Työelämän matematiikka: TyöMAA. LAB Pro.

Porras, P., Naukkarinen, J. (2021). Motivating upper secondary students to learn mathematics with working life exercises. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supporter Education (CSEDU 2021) – Vol. 2, pp. 208–215.

Porras, P. (2021). Some Stack issues faced during programming exercises for TyöMAA project. In: Contributions to the International Meeting of the STACK Community 2021. TTK University of Applied Sciences: Tallinn, Estonia. DOI: 10.5281/zenodo.4916045

Porras, P., Naukkarinen, J. 2021. Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen. Dimensio, Matemaattis-luonnontieteellinen aikakausilehti. Opetus, 14.9.2021.

EU-ESR-logo-suomeksi

 

Ota yhteyttä

Päivi Porras / LAB
Yliopettaja, koko hankkeen koordinaattori
paivi.porras@lab.fi
p. +358 40 568 4704

Johanna Naukkarinen / LUT
Tutkijatohtori, LUT-osahankkeen koordinaattori
johanna.naukkarinen@lut.fi
p. +358 40 685 3134