LUT-yliopisto aloittaa tuotantotalouden DI-koulutuksen Kouvolassa

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2022. Ohjelman sisältöjen keskiössä ovat innovaatiot ja logistiikka, ja sillä vastataan erityisesti Kouvolan alueella toimivien yritysten osaamistarpeisiin.

LUT-yliopisto käynnistää syksyllä 2022 tuotantotalouden alan maisteriohjelman Kouvolassa. Vuosittaiseksi aloituspaikkojen määräksi ohjelmalle on suunniteltu 20-40. Ohjelmaan voivat hakea tekniikan alan alemman korkeakoulututkinnon, esimerkiksi amk-tutkinnon, suorittaneet hakijat.

LUT on toiminut Kouvolassa jo lähes 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä Kouvolan yksikössä työskentelee kaksi professoria, innovaatiojohtamisen professori Marko Torkkeli ja rautatielogistiikan professori Olli-Pekka Hilmola.

LUTin dekaani Riina Salmimiehen mukaan professoreiden työ Kouvolassa on kehittynyt erittäin positiivisesti viime aikoina. Yhteistyöstä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa keskustellaan myös muilla LUTin tutkimusaloilla.

"Alueella kaivattava diplomi-insinöörikoulutus on luonteva seuraava askel, jolla me yliopistona voimme auttaa yrityksiä. Yritysten toimintaedellytysten parantuminen lisää koko alueen elin- ja vetovoimaa", Salmimies sanoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kiittää LUT-yliopistoa erinomaisesta yhteistyöstä uuden koulutusohjelman saamiseksi Kouvolaan.

"Tämän konkreettisen askeleen jälkeen Kouvolan kaupunki haluaa edelleen tiivistää yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa tulevaisuudessa. Meidän on mahdollista rakentaa yhdessä Kaakkois-Suomeen yliopistokampusta yli maakuntarajojen", hän toteaa.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on tyytyväinen LUTin Kouvolan yksikön vahvistumiseen. Innovaatioihin ja logistiikkaan painottuva koulutus istuu luontevasti kaupungin elinvoiman kehittämisen kokonaisuuteen.

"Koulutusohjelma tukee etenkin logistiikka-alan yritystemme kehittymistä ja työvoimansaantia tulevaisuudessa", Forsell sanoo.

Koulutusohjelman valintaperusteet, opintojen tarkempi sisältö ja toteutustavat vahvistetaan syksyllä 2021. Hakuaika ohjelmaan alkaa muiden LUTin maisteriohjelmien tavoin joulukuussa 2021.

Lisätietoja:

Riina Salmimies, dekaani, LUT-yliopisto, 045 631 0917, riina.salmimies(at)lut.fi
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki, 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
Tuukka Forsell, Kouvolan kaupunki, 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Lue lisää: