Olli Rehn ja Pia Erkinheimo LUT-yliopiston hallitukseen

 LUT-yliopiston hallitus vahvistuu talouden ja kestävän kehityksen osaamisella.

Syksyinen kuvituskuva

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin yliopistokollegio on päättänyt tänään hallituksen uusista yliopiston ulkopuolisista jäsenistä. Uusiksi jäseniksi on valittu Suomen Pankin pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn sekä Ilmastorahasto Oy:n johtaja Pia Erkinheimo.

Nykyisestä hallituksesta jatkavat Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Danfoss Editronin liiketoimintajohtaja Kimmo Rauma ja WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Laajaa osaamista

Kollegion mukaan valinnat vahvistavat LUT-yliopiston strategisten painopisteiden asiantuntemusta ja lisäävät sen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Olli Rehn edustaa laajaa talouden, elinkeinoelämän ja kansainvälisyyden tuntemusta ja vahvistaa LUTin yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Kuvassa Olli Rehn

"LUT on suurten ratkaisujen yliopisto. Ilmastonmuutos, luontokato ja energiamurros vaativat tutkimustietoon nojaavia toimia, ja tässä työssä LUTilla on paljon annettavaa", Olli Rehn sanoo. "On motivoivaa päästä edistämään suomalaista tutkimusta ja koulutusta korkeatasoiseen yliopistoon, joka näihin kysymyksiin keskittyy. LUT on etenkin itäisen ja kaakkoisen Suomen kannalta tärkeä, kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen yliopisto."

Pia Erkinheimon asiantuntemus vahvistaa erityisesti LUTin kestävän kehityksen strategisia tavoitteita. Hän tuo hallitukseen paitsi sijoittajan näkökulman myös laajaa kokemusta mm. digitaalisuutta hyödyntävien kasvuyritysten johtotehtävistä.

Toista kauttaan LUTin hallituksessa jatkava Teresa Kemppi-Vasama edustaa hallituksessa yrittäjyyttä. Yli 70-vuotiasta hitsausalan perheyritystä luotsaavalla Kemppi-Vasamalla on myös laaja ymmärrys kansainvälisestä elektroniikkateollisuudesta niin Kempin kuin sen rinnalla kasvavan Kempowerin kautta.

Myös toiselle kaudelle valittu Kimmo Rauma, yksi Suomen kunnianhimoisimmista startup-yrittäjistä, kasvattaa osaamisellaan LUTin kestävän kasvun strategisia painopisteitä. Rauma on myös LUT-yliopiston alumni.

Liisa Rohweder on toiminut pitkään sekä Suomen että kansainvälisen WWF:n tehtävissä ja hän tuo hallitukseen vahvan asiantuntemuksensa ympäristö- ja ilmastokysymyksistä. Hän aloittaa kolmannen kautensa LUTin hallituksessa.

Muutoksia kokoonpanossa

Nykyisistä hallituksen jäsenistä paikkansa jättävät Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran
hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen.

"Kaksitoista vuotta LUTin hallituksen puheenjohtajana on antanut aitiopaikan yhden maailman
parhaan yliopiston kehittämiseen. Olen nähnyt, kuinka luttilaisia yhdistää intohimo luoda uutta tieteen avulla ja rohkeus menestyä", Tuomo Rönkkö kertoo.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kiittää Rönkköä ja Salosta vuosien yhteistyöstä ja vahvasta näkemyksellisyydestä.  "Meillä LUT-yhteisöllä on ollut kunnia saada tehdä yhteistyötä molempien kanssa. Tuomon johdolla ja Ilkan tukemana olemme nousseet maakuntasarjasta kansainväliseksi toimijaksi", Saksa kehaisee.

Monipuolinen jäsenistö

Yliopistokollegio on päättänyt, että LUT-yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jäsenistä viisi valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja neljä yliopiston sisältä.

Professorit valitsevat keskuudestaan kaksi jäsentä, opiskelijat yhden. Myös yliopiston muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön keskuudesta valitaan yksi jäsenen. Sisäiset jäsenet nimitetään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

LUT-yliopiston uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2022 ja kestää neljä vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen ulkopuolisista jäsenistä.


Lisätiedot


Juha-Matti Saksa, rehtori, LUT-yliopisto, 0400 166 659, juha-matti.saksa@lut.fi

Lue myös


Jyrki Katainen ja Tuomo Rönkkö LUT-yliopiston Advisory Boardin jäseniksi

Timo Ritakallio vahvistamaan LUT-yliopiston Advisory Boardia

LUT-yliopiston strategia: Strategia 2030: Trailblazers – Science with a Purpose