Väitökset

Katso myös tulevat väitöstilaisuudet.

Väitöstilaisuus: Mohammad Gerami Tehrani 1.2

Diplomi-insinööri Mohammad Gerami Tehranin konetekniikan alaan kuuluva väitöskirja Mechanical Design Guidelines of an Electric Vehicle Powertrain (Sähköajoneuvon voimansiirron mekaaniset...

Väitös: Arvoketjuissa erilaisia käyttöpääoman hallinnan rooleja

Yritykset ja niiden muodostamat arvoketjut sitovat merkittäviä summia käyttöpääomaa varastoihin sekä yritysten välisistä maksuajoista syntyviin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Käyttöpääoman...