Väitökset

Katso myös tulevat väitöstilaisuudet.

Big data voi hyödyttää liiketoimintaa strategisella ja operatiivisella tasolla - ”Kyse ei ole teknologiaharjoituksesta”

Big data voi olla yritysten hyödyksi strategiaa linjatessa, operatiivisia päätöksiä tehdessä tai uusia liiketoimintamalleja luodessa. Tietovarannon lisäksi tarvitaan analytiikan ja algoritmien...

Väitös: Arvoketjuissa erilaisia käyttöpääoman hallinnan rooleja

Yritykset ja niiden muodostamat arvoketjut sitovat merkittäviä summia käyttöpääomaa varastoihin sekä yritysten välisistä maksuajoista syntyviin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Käyttöpääoman...