Väitökset

Katso myös tulevat väitöstilaisuudet.

Väitös: Arvoketjuissa erilaisia käyttöpääoman hallinnan rooleja

Yritykset ja niiden muodostamat arvoketjut sitovat merkittäviä summia käyttöpääomaa varastoihin sekä yritysten välisistä maksuajoista syntyviin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Käyttöpääoman...

Väitös: Suomen energiajärjestelmän kehittäminen täysin uusiutuvaksi on mahdollista

Suomi kykenee toimimaan täysin uusiutuvien energialähteiden varassa, osoittaa  Michael Childin  LUT-yliopistossa tarkistettava väitöstutkimus. Child tutki useita skenaarioita kestävään...