Laboratoriopalvelut

Lasertyöstölaboratorion palvelut

Lasertyöstölaboratorio tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluita erilaisille laseria hyödyntäville työstömenetelmille. Laboratorio auttaa uusien lasertyöstösovellutusten ideoinnissa, testaamisessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. Käytössämme on monipuolinen laitekanta laajalla tehoalueella.

Lisätietoja
Ilkka Poutiainen, ilkka.poutiainen@lut.fi, puh. +358 40 033 0245

Konepajatekniikan- ja levytyötekniikan laboratorion palvelut

Tarjoamme tutkimusta ja asiantuntijapalveluja sekä selvitystoimeksiantoja liittyen NC-työstöön, levyosien valmistukseen ja laserleikkaukseen.

Lisätietoja
Juha Varis, juha.varis@lut.fi, puh. +358 40 501 7478

Hitsaustekniikan laboratorion palvelut

Tarjoamme tutkimuspalveluja hitsaustuotannon ja hitsauksen laadun kehittämisestä sekä materiaaliominaisuuksien ja hitsausliitosten mekaanisten ominaisuuksien määrittämisestä.

Lisätietoja
Esa Hiltunen, esa.hiltunen@lut.fi, puh. +358 40 766 3063

Kuitukomposiittilaboratorion palvelut

Kuitukomposiittilaboratorio tarjoaa monipuolisia tutkimus– ja kehityspalveluja uuden vihreän teknologian tuotteisiin. Laboratorio auttaa yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, uusien työstömenetelmien käyttöönotossa, tuotekehityksessä sekä raaka-aineen ominaisuuksiin liittyvässä tutkimustoiminnassa.

Lisätietoja
Timo Kärki, timo.karki@lut.fi, puh. + 358 40 770 879
Marko Hyvärinen, marko.hyvarinen@lut.fi, puh. +358 40 590 8471

Energia-auditointipalvelut

Teemme projektiluontoisia, lyhyitä oppilastyönä tehtäviä 1-6 kk mittaisia selvitystöitä. Selvitystöiden aihealueita voivat olla esimerkiksi: elinkaarimallintaminen, jätehuolto, jätevesi, puhdas vesi, talotekniikka, energiatehokkuus, liiketoiminta ja ympäristö. Valitsemme tapauskohtaisesti sopivan asiantuntijan ohjaamaan töitä.

Lisätietoja
Simo Hammo, simo.hammo@lut.fi, puh. +358 40 025 9602

Teräsrakenteiden laboratorion palvelut

Tarjoamme tutkimus- tuotekehitys ja asiatuntijapalveluja rakenteiden suunnitteluun, mitoitukseen, optimointiin, kestävyyden parantamiseen, vaurioanalyyseihin sekä rakenteiden rasitusten käytönaikaiseen mittaukseen.

Erityisosaamisaluettamme ovat hitsattujen rakenteiden väsymis- ja staattinen kestävyys, myös alhaisissa käyttölämpötiloissa. Tutkimus perustuu tieteellisiin teorioihin, joiden toimivuutta verrataan numeerisiin menetelmiin (FEA) ja kokeellisen tutkimukseen, johon meillä on hyvät laite- ja henkilöresurssit.

Lisätietoja
Matti Koskimäki, matti.koskimaki@lut.fi, puh.+358 40 072 9731

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot