Taloustietämystä esimiesten tarpeisiin
Timo Kärri
Professori, TkT, ohjelman akateeminen johtaja

Kriisien ravistelemassa maailmassa organisaatioita koettelevat aiempaa nopeammat ja voimakkaammat tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutokset. Niiden kannattavuusvaikutukset ovat merkittäviä ja siksi tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan osuvia analyysejä sekä uusimpia talouden ohjauksen työkaluja.

Usein esimiestehtävissä toimivilla on koulutustausta, johon ei ole kuulunut opintoja talouden alueelta. Työelämä asettaa kuitenkin kasvavia vaateita tuottavuuden ja kannattavuuden osatekijöiden ymmärtämiselle. Oikeiden päätösten tekemiseksi tarvitaan tietämystä oman yksikön, koko yrityksen, kilpailijoiden, asiakkaiden ja jopa koko arvoketjun tai ekosysteemin taloudellisesta tilanteesta.

Talouden ja rahoituksen moduulit tarjoavat osallistujille tuoreita näkökulmia talouden johtamisen menetelmiin ja työvälineisiin. Toiminnan johtamisen tueksi tarvitaan ymmärrystä yrityksen kustannusrakenteesta, tuote- ja asiakaskannattavuuksista, tuottavuuden osatekijöistä sekä keskeisistä tunnusluvuista. Päätöksentekoa voidaan tehostaa myös esimerkiksi entistä paremmilla investointiehdotuksilla ja systemaattisemmalla omaisuudenhallinnalla.  

Eri aloilta tulevien osallistujien kokemustaustat tarjoavat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden monipuoliseen keskusteluun ja ongelmien vaihtoehtoisten ratkaisutapojen pohdintaan.

Professori Timo Kärri
Akateeminen johtaja

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.