left

Innovaatiosta liiketoimintaan moduulin vastuuluennoitsija Jouni Koivuniemi työskentelee tutkijaopettajana LUT-yliopiston LUT School of Engineering Science:ssa tuotantotalouden osaamisalueella. Hänellä on 18 vuoden monipuolinen kokemus valmistavan teollisuuden, palvelualojen ja julkisen palvelutuotannon kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusprojekteista projektin johtajana ja asiantuntijana. Ajankohtaisten tutkimusten teemoja ovat mm. hajautetun palvelutuotannon mallit, tulevaisuuden palveluarki ja asiakkaan potentiaali, kestävät liiketoimintamallit, palvelulogistiikka sekä toiminnan tietomallinnus. 

Jounin tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteita ovat erityisesti palveluprosessit ja verkostot, liiketoiminnan kestävyys sekä innovaatiotoiminnan alkuvaiheiden johtaminen. Jounin tutkimustuloksia on julkaistu mm. International Journal of Public Sector Management ja International Journal of Services and Operations Management -lehdissä. Hän opettaa kestäviin liiketoimintamalleihin liittyviä kursseja LUT-yliopistossa.

right