left

Tuija Oikarinen, KTT, toimii erikoistutkijana LUT-yliopiston LUT School of Engineering Science:ssa. Tuija on koko työhistoriansa ajan etsinyt vastauksia ja näkökulmia siihen, miten tukea kykyjä oman toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Hänen työhistoriansa kattaakin monia erilaisia ja erityylisiä organisaatioita.

Hän on työskennellyt 1980-luvulla kaupan alalla, 1990-luvulla yrittäjänä, vuodesta 2001 lähtien erikoistutkijana Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa sekä vuodesta 2008 lähtien konsulttina ja osakkaana Susinno Oy:ssä. Hän on vastannut lukuisista tutkimus- ja kehittämisprojekteista, jotka ovat liittyneet innovaatiokyvykkyyteen, muutosjohtamiseen, organisatoriseen oppimiseen, verkostoitumiseen ja käyttäjälähtöiseen kehittämistyöhön osallistavin menetelmin.
 
 

 

 

right