Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
6 opintopistettä
Kesto
4 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Moduuli
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Muu
Oppimismenetelmät
Luentoja ja luennolla tehtäviä oppimistehtäviä, itsenäistä etäopiskelua, harjoitustyö sekä kirjallisuusanalyysi.
Aika ja paikka
Ilmoitetaan myöhemmin.
Hakuaika
Ilmoitetaan myöhemmin.
Hinta
2 195 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Johto-, päällikkö-, esimies- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä työskentelevät, LUT EMBA -opiskelijat
Yhteystieto
Nina Kykkänen , puh. +358407667987 , sähköposti Nina.Kykkanen@lut.fi
Lisätiedot
Moduuli on osa KATI - Johtamisen täydennyskoulutusohjemaa ja se voidaan liittää osaksi LUT EMBA -opintoja.
left
Opintojakson jälkeen osallistuja tuntee keskeisimmät organisaatiotutkimuksen
näkökulmat, teoriat ja lähestymistavat sekä ymmärtää organisaatioiden
teoreettisen tarkastelun ja soveltamisen tapoja.
 
Osallistuja osaa hyödyntää organisaatioteorioita ja niiden näkökulmia, sekä hankkia ja analysoida organisaatioita teoreettisista lähtökohdista.
 
Opintojakson keskeiset teemat ovat:
  • Organisaatioteorian kehittyminen ja organisaatioteoreettiset lähestymistavat
  • Keskeisimmät organisaatioteoriat
  • Organisaatio ja ympäristö
  • Organisaatio sosiaalisena rakenteena
  • Teknologia organisaation määrittäjänä
  • Organisaatiokulttuuri
  • Organisaation fyysinen rakenne
  • Valta, kontrolli ja konfliktit
  • Uudet suuntaukset

-

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.