Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
6 opintopistettä
Kesto
2 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Moduuli
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Muu
Opinnot alkavat
Oppimismenetelmät
Luentoja ja luennolla tehtäviä oppimistehtäviä, itsenäistä etäopiskelua, harjoitustyö sekä kirjallisuusanalyysi.
Aika ja paikka
Lauantai 11.11.2023 klo 9-17 ja perjantai 8.12.2023 klo 9-17, Helsinki
Hakuaika
Ilmoittaudu 27.10.2023 mennessä.
Hinta
1925 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Johto-, päällikkö-, esimies- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä työskentelevät, LUT EMBA -opiskelijat
Yhteystieto
Nina Kykkänen , puh. +358407667987 , sähköposti Nina.Kykkanen@lut.fi
Lisätiedot
Moduuli on osa KATI - Johtamisen täydennyskoulutusohjemaa ja se voidaan liittää osaksi LUT EMBA -opintoja.
left
Opintojaksolla käsitellään strategista johtamista ja tietoa yrityksen strategisena
pääomana sekä perehdytään siihen, mistä tietopääoma koostuu, kuinka sitä
voidaan tunnistaa ja mitata, raportoida sekä johtaa. Opintojakson aikana perehdytään myös teemoihin kuten tietopääoman dynaaminen ulottuvuus, tietopääoma ja strateginen johtaminen tieteellisenä tutkimusalueena.
 

Opintojakson suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää toiminnan tarkoituksen keskeisen roolin yritysten strategisessa johtamisessa
  • tunnistaa tärkeimmät strategisen johtamisen koulukunnat ja keskeiset erot niiden välillä
  • kykenee tunnistamaan ja määrittelemään organisaatiossa olevan tietopääoman ja sen roolin strategisessa johtamisessa
  • ymmärtää organisaation tietopääoman arvioinnin ja johtamisen tärkeimmät piirteet ja kysymyksenasettelut
  • osaa kerätä ja tulkita organisaation tietopääomaan liittyvää aineistoa
  • osaa luoda organisaatiokohtaisen tietopääomaraportin.

-

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.