left

KTT Pia Heilmann toimii johtamisen professorina Itä-Suomen yliopistossa sekä dosenttina LUT-yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.

Pialla on 20 vuoden kokemus johtamisen tutkijana ja kouluttajana. Hän on julkaissut tutkimusartikkeleita useissa johtamisen alan journaleissa sekä johtanut erilaisia johtamiseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Pia on käytännönläheinen tutkija, hän tekee mielellään tutkimushankkeita yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa. Sote-alaan liittyen hän on tutkinut mm. osaajapulaa, rekrytointia, sitouttamista, työntekijöiden ikääntymistä ja työurien pidentämistä.

Hän on tehnyt paljon täydennyskoulutusta ja kehittämistyötä eri organisaatioissa ja luennoinut esim. yrityksissä, kuntaorganisaatioissa, sote-organisaatioissa, oppilaitoksissa, maakuntaliitossa, kirkko-organisaatiossa. Hän on suorittanut myös ammatillisen opettajan pätevyysopinnot.

Hänen tutkimuskohteita ovat:

  • Johtaminen
  • Johtajuus
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen
  • Organisaatiokäyttäytyminen
  • Asiantuntijaorganisaation johtaminen
  • Muutosjohtaminen
  • Resilienssi
  • Osaamisen johtaminen
  • Uratutkimus
right
Pia Heilmann

KTT Pia Heilmann

LinkedIn

pia.heilman@uef.fi
puh. +358 50 476 3104