left

Professori, TkT Timo Kärri

Investointihankkeen kannattavuus -moduulin ja Kestävä taloudenhallinta -moduulin asiantuntijana toimii TkT Timo Kärri. Kärri toimii kustannusjohtamisen professorina LUT-yliopistossa.

Hänen tutkimuskohteitaan ovat:

  • teollisuuden kustannus-, investointi- ja elinkaarimallit
  • pääomien ja erityisesti käyttöpääoman hallinta
  • sairaalaympäristöön soveltuvat laskentamallit

Professori Timo Kärrin julkaisuihin voit tutustua LUTin tutkimustietokannassa.

 

 
right