left

Kuntien ja niissä toimivien yritysten yhteistyö nähdään erittäin tärkeänä alueen elinvoiman ja teollisuuden uudistumisen, sekä niitä tukevien investointien kannalta erityisesti itäisen rajan läheisyydessä. Etelä-Savon alueelle toteutettava selvitystyö tukee paikallisen teollisuusklusterin kehittymistä ja TKI-toimintojen keskittämistä kriittisille toimintoalueille. Hankkeen keskeinen tavoite onkin muodostaa todellisuuteen nojaava käsitys alueen mahdollisuuksista ja haasteista, jota voidaan käyttää strategisen suunnittelun tukena. Hankkeessa todennettuja alueellisia vahvuuksia ja potentiaalisia resurssikeskittymiä voivat hyödyntää paikalliset kehitysyhtiöt, yritykset ja tutkimusorganisaatiot EU-tason TKI-hankkeissa ja muissa kehitysprojekteissa.

right

Tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on muodostaa todellisuuteen nojaava käsitys alueen resursseihin kytkeytyvistä mahdollisuuksista ja haasteista, jota voidaan käyttää strategisen suunnittelun tukena. Tämän toteuttamiseksi tarkastellaan alueen nykyistä ja tulevaa tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa, sekä arvioidaan vedyn tuotantomahdollisuuksia ja tarvetta alueen teollisuustoimijoiden näkökulmasta. Hankkeen pohjalta voidaan ennakoida energian siirto- ja varastointitarpeita sekä alueen sisällä että myös maakuntarajojen ulkopuolella kansallisessa mittakaavassa. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva alueen energiakenttään liittyvistä kehityssuunnista, jotka tukevat pitkäjänteistä investointi- ja kehityssuunnittelua. Tavoitteena on myös vahvistaa näkemystä investointien vaikutuksesta talouteen, työllisyyteen ja laajemmin alueen elinvoimaan.

Liittyvät projektit

Yhteystiedot