left

Projektissa tuotetaan POLKU-toimintamalli yrittäjyyskasvatukseen Etelä-Karjalan alueelle. Toimintamallia rakennetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin opetustoimen kanssa. Lappeenrannan kaupungilta mukana ovat Yrittäjyyskasvatus ja työelämä yhteistyö tiimi sekä kolme pilottikoulua, Joutsenon koulukeskus, Kimpisen yhtenäiskoulu sekä Sammonlahden yhtenäiskoulu. Projektin aikana toteutaan työpajoja, joissa osallistetaan koulujen toimijoita, paikallisia yrittäjiä, sekä oppijoita suunnittelemaan yrittäjyyskavatuksen yhteinäistä POLKU-toimintamallia. Projekti linkittyy Lappeenrannan kaupungin strategiaan, Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan sekä Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiaan.

right

Tavoitteet

  • Rakennetaan Yrittäjyyskasvatuksen polku -toimintamalli Etelä-Karjalaan.
  • Pilotoidaan yrittäjyyskasvatuksen polku -toimintamalli valituissa Lappeenrannan kouluissa. 
  • Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallisuutta, sitoutetaan eri toimijoita yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä jaetaan osaamista eri toimijoiden välillä.
  • Opastetaan ja sitoutetaan Etelä-Karjalan yrityksiä yrittäjyyskasvatusyhteistyöhön koulujen kanssa.
  • Lisätään koulujen sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Liittyvät projektit

  • Yrittäjyyskasvatuksen johtamisen kehittäminen
  • Ysimittari
  • Lukiomittari

Yhteystiedot