left

KTT Tapani Frantsi toimii kouluttajana Johtajuus hyvinvointialalla -moduulissa. Tapani on työskennellyt laaja-alaisesti johdon ja työyhteisöjen kehittäjänä, tutkijana ja innovaatioiden edistäjä. Hän valmentaa lähiesimiehiä, johtoryhmiä ja keskijohtoa ja ratkoo erilaisia työyhteisön sisäisiä solmutilanteita. Tapani on tutkinut ja kehittänyt esimieskäyttäytymistä, arvioinut yli satoja esimiehiä ja kirjoittanut esimiesten itsetiedostamisesta.

Tapani on toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien.

right
Tapani Frantsi

KTT Tapani Frantsi

LinkedIn-profiili

tapani@frantsi.com
puh. +358 400 717 609