Julkaistu 22.4.2022
Päivitetty 27.5.2022
Ohjelma kasvatti itseluottamustani johtajana
Hanna Mattinen
Director, HR and Payroll Services, Aditro KATI 14

Halusin saada oman johtamistyöni tueksi päivitettyjä näkökulmia ja laajempaa perspektiiviä ajankohtaisiin johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen teemoihin. KATI-ohjelman sisältö oli laaja ja piti sisällään juuri niitä aiheita, jotka tukevat työympäristöni muutosta ja kehittymistä.

Kurssien sisällöt olivat kattavia, ja teoria ja käytäntö oli hyvin nivottu yhteen. Luennoilla käytyjä aiheita ja ajatuksia pystyin viemään käytäntöön työympäristössäni heti. KATI-ohjelma kasvatti itseluottamusta omaan johtamiseen. Luennoilla käydyt aiheet tarjosivat strategisen osaamisen kasvun lisäksi perspektiiviä asioihin sekä ymmärrystä työyhteisön päivittäisiin haasteisiin. Luentojen teemat ja harjoitustyöt sekä yhdessä tekeminen opiskelukavereiden kanssa haastoivat omaa ajattelua. Luentopäivät tarjosivat rauhoitetun ajan tarkastella asioita strategisemmasta näkökulmasta asiantuntevien luennoitsijoiden avulla, tällaista aikaa tai mahdollisuutta ei aina helposti hektisestä työarjesta löydy.

Itselleni tämä oli juuri oikea aika opiskella. Nyt itselläni ja työnantajani on käytettävissä ajantasaiset tiedot ja taidot. Ymmärrys organisaatioiden kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on entistä tärkeämpää nopeasti muuttuvassa työelämässä. Jatkuva oppiminen ja uudistuminen on tärkeää sekä yksilöille että organisaatioille. KATI-ohjelma tarjoaa näihin haasteisiin selkeän ja johdonmukaisen ratkaisun.

Hanna Mattinen

Director, HR and Payroll Services, Aditro

KATI 14

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.