left

Strateginen henkilöstöjohtaminen -moduulin asiantuntijana toimii FT Outi Ihanainen-Rokio. Hän toimii organisaatioviestinnän työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa ja on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen.

Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Outilla on ammatillisen opettajan pätevyys erikoistuneena e-oppimiseen ja hän toimii johdon valmentajana ja liiketoiminta-muotoilijana Growthsetters Oy:n osakkaana työelämäprofessuurin ohella. Outi on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelupolkuja ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen, erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoissa.

Outi Ihanainen-Rokio LinkdeIn:ssä.