Summer image
Julkaistu 27.5.2021
Päivitetty 31.3.2022

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. LUT auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

"Parempaa huomista rakennetaan sekä tieteellisillä ratkaisuilla että kouluttamalla uteliaita ja aloitekykyisiä asiantuntijoita. Näille on kysyntää aina, mutta epävarmoina aikoina tieteen merkitys korostuu entisestään", professori Liisa-Maija Sainio sanoo.

Sainio toimii kansainvälisen markkinoinnin professorin työnsä ohella LUT-yliopiston varainhankinnan yhteyshenkilönä. Eri sidosryhmiä tavatessaan hän esittelee säännöllisesti LUTin tutkimusta ja muuta toimintaa. Sainio kertoo tuntevansa ylpeyttä yliopiston tieteellisestä tasosta.

"Viimeisin vuosikymmen on ollut meille vahvan kehittymisen aikaa, erityisesti tieteellisten tulosten valossa. Olemme nousseet kansallisessa vertailussa kärkikaksikkoon tieteellisissä ansioissa, kun mittarina käytetään laadukkaimpia referoituja julkaisuja suhteessa opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrään."

Lahjoituksilla tuetaan tutkimuksen laatua

Yliopiston varainhankinnalla on tuettu ratkaisevasti tutkimuksen laatua.

"Olemme rakentaneet LUTin tieteellistä menestystä aiempien varainhankintakampanjoiden tuotoilla. Yksi esimerkki tästä on yliopistomme tapa organisoida tutkimusta poikkitieteellisille tutkimusalustoille. Ensimmäiset tutkimusalustamme toimivat vuosina 2015–2020, ja ne olivat menestys niin tieteellisesti kuin kansainvälisen ja sisäisen yhteistyön edistämisessä", kertoo Sainio.

Sainio jatkaa, että LUTin hallitus sijoitti taseesta ensimmäisiin tutkimusalustoihin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Sijoituksesta merkittävä osa oli peräisin vuosien 2014–2017 varainhankinnan kampanjasta.

Uudet tutkimusalustat aloittivat toimintansa vuoden 2021 alusta. Niiden toimintaa rahoitetaan vastaavasti taseesta LUTin nykyisellä strategiakaudella 10 miljoonalla eurolla.

Viiden alustan kunnianhimoinen tutkimus noudattaa LUT-yliopiston Trailblazers-strategiaa ja yhdistää tutkimusryhmiä kaikista kolmesta akateemisesta yksiköstä eli schoolista.

Vastinrahakampanjan lahjoitus on vastikkeeton – mutta rahalle saa vastinetta

Varainhankintakampanjaan voivat tehdä lahjoituksia yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Rahalahjoitus osoitetaan yleisesti LUT-yliopiston toimintaan ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja.

Vähintään 10 000 euron lahjoituksissa lahjoittajalla on kuitenkin mahdollisuus kohdentaa lahjoitus valitsemalleen LUTin koulutusalalle, tekniikkaan tai kauppatieteeseen.

Liisa-Maija Sainio tiedostaa, että vastikkeeton yliopiston toimintaan yleisesti tehtävä lahjoitus voi tuntua vaikeasti hahmotettavalta. "LUTissa on kuitenkin löydetty tehokkaita tapoja kohdentaa varoja laadukkaaseen tutkimukseen, joka tuottaa kestäviä ratkaisuja."

Sainio luettelee ratkaisujen liittyvän muun muassa puhtaaseen energiajärjestelmään, hiilineutraaliin teollisuuteen, entistä tehokkaampaan vedenpuhdistukseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen raaka-aineina, sekä yritysten kestävään kasvuun digitaalisten ratkaisujen ja data-analytiikan avulla.

Moni LUT-yliopiston tukijoista on aiemmin hyödyntänyt mahdollisuutta koulutusalakohdennukseen, ja näin Sainio uskoo tässäkin kampanjassa tapahtuvan.

LUT-yliopiston vetovoima on monella mittarilla kasvussa, ja LUTin oma alumniverkosto kasvaa jokaisen valmistuneen myötä. Sainio luonnollisesti toivoo, että alumnit vievät yliopiston viestiä eteenpäin. Parhaimmillaan alumnit voivat avata ovia uudelle yhteistyölle.

"Uskon, että alumnimme kokevat LUTin arvot ja tulokset omikseen vielä työelämässäkin. Ja jos myös työnantajien arvot ovat samansuuntaisia, kuulisin mielelläni alumneilta vinkkejä lahjoitushalukkaista yrityksistä", Sainio summaa.