Kuva LUT-yliopiston kampustiloista
Julkaistu 2.12.2020
Päivitetty 18.11.2022

LUT-yliopiston maisteriohjelmien aloituspaikkojen määrää on lisätty. Vuonna 2020 opiskelupaikan sai 835 maisteriopiskelijaa. Vuonna 2021 maisteriohjelmissa on tarjolla yhteensä 1 015 aloituspaikkaa, joista tekniikan maisteriohjelmien paikkoja on 805 ja kauppatieteiden paikkoja 210.

LUTin maisterivaiheen opintoja on mahdollista suorittaa Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Työn ohessa suoritettavia maisteriohjelmia on tarjolla yhteensä 13, ja näistä seitsemän on etäopintoina suoritettavia ohjelmia, jotka on mahdollista suorittaa joustavasti päätoimisen työskentelyn ohessa. Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusteknologiaa, jonka ansiosta opinnot voi suorittaa suurelta osin paikasta ja ajasta riippumatta.

Maisteriohjelmiin voivat hakea soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Diplomi-insinöörin (DI) tai kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoihin tähtäävien ohjelmien kesto on kaksi vuotta ja laajuus 120 opintopistettä.

Maisteriohjelmista 22 on englanninkielisiä. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, peritään lukuvuosimaksu, joka on 10 000 euroa lukuvuotta kohden.

Maisteriohjelmiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika päättyy 20.1.2021 klo 15.

Hakuaika englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 7.1.2021 ja päättyy 20.1.2021 klo 15. Yhteishaku suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 17.3.2021 ja päättyy 31.3.2021 klo 15.

Lisätiedot:

Suomenkieliset maisteriohjelmat: hakijapalvelut@lut.fi
Englanninkieliset maisteriohjelmat: admission@lut.fi

Tutustu LUTin koulutusohjelmiin:

kandidaattiohjelmat Lappeenrannassa ja Lahdessa

maisteriohjelmat Lappeenrannassa, Lahdessa, Turussa tai etänä