left

KTM Nina Sorsa toimii laskentatoimen yliopisto-opettajana LUT-kauppakorkeakoulussa.

Hän toimii myös luennoitsijana LUT-täydennyskoulutuksen Controllerin asiantuntijaohjelmassa.

 
right