Green Campus lukuina

Keskeinen työväline ympäristövastuun ja -politiikan sekä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa ovat mittarit, joilla toimintaa seurataan. Seurannan avulla yliopiston ympäristövaikutuksia pystytään systemaattisesti arvioimaan. Tavoitteena on ympäristösuojelutason jatkuva parantaminen.

Seurantadataa julkaistaan muun muassa itse tuotetun energian määrästä, sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta sekä jätteiden määrästä.

Uusia seurantakohteita tulevat olemaan esimerkiksi ympäristönäkökohtien huomioiminen LUTin hankinnoissa sekä määrätiedot liikenteestä, ympäristön hyvinvointia edistävistä tutkimusjulkaisuista sekä kestävän kehityksen teemoihin liittyvistä opinnäytetöistä ja opintojaksoista.