Ympäristöjärjestelmä

Ympäristön huomioiminen ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat LUTin strategisia valintoja ja yliopiston johtamista. Ympäristöasioiden ja vastuullisuuden kokonaisvaltaisessa edistämisessä yliopistolla on tukenaan ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä luo raamit ympäristöasioiden kehittämiselle nyt ja jatkossa.

Ympäristöjärjestelmään kirjatun ympäristöpolitiikan mukaan LUT tavoittelee globaalisti vaikuttavaa kestävää kehitystä keskittymällä ympäristön hyvinvointia edistävään tutkimukseen sekä kouluttamalla kestävästi ajattelevia akateemisia asiantuntijoita ja päättäjiä. Ympäristöpolitiikassa sitoudumme myös ylläpitämään sekä kehittämään yliopistoyhteisön jäsenten ja myös ulkoisten sidosryhmien tietotaitoa ympäristöasioissa.

Ympäristöjärjestelmämme kolme tärkeintä näkökohtaa ovat:

  • Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus
  • Energia, luonnonvarat, jätteet sekä liikenne
  • Ympäristöyhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Ympäristöohjelmaa toteutetaan Green Campuksella

Jokaiselle näkökohdalle on kirjattu konkreettisia, ympäristöntilaa parantavia tavoitteita LUTin ympäristöohjelmassa. Tavoitteita kohti edetään toimenpiteillä, joilla vahvistetaan myönteisiä ympäristövaikutuksia ja minimoidaan yliopiston aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita saavutamme Green Campus –toimintamallilla, jossa hyödynnämme poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa innovatiivisesti myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi. Green Campus –konsepti lanseerattiin LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella vuonna 2011.

LUTin ympäristöjärjestelmän johto seuraa yliopiston ympäristötavoitteiden saavuttamista ja arvioi kestävään kehitykseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on vastuullisuuden ja ympäristönsuojelutason jatkuva parantaminen. Seurannan tulokset julkaistaan säännöllisesti kestävän kehityksen raportissa.