Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä

Ympäristön huomioiminen, vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat LUTin strategisia valintoja ja yliopiston johtamista. Ympäristöasioiden ja vastuullisuuden kokonaisvaltaisessa edistämisessä yliopistolla on tukenaan kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä. Se luo raamit ympäristöasioiden kehittämiselle nyt ja jatkossa.

Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmään kirjatun kestävän kehityksen politiikan mukaan LUT tavoittelee globaalisti vaikuttavaa kestävää kehitystä keskittymällä ympäristön hyvinvointia edistävään tutkimukseen sekä kouluttamalla kestävästi ajattelevia akateemisia asiantuntijoita ja päättäjiä. Kestävän kehityksen politiikassa sitoudumme myös vastuullisuuden tavoitteluun yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Meille tärkeimmät näkökohdat ovat:

  • Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus
  • Energia, luonnonvarat, jätteet sekä liikenne
  • Ympäristöyhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa

PDF: LUT-yliopiston kestävän kehityksen politiikka ja kestävän kehityksen ohjelma (8.6.2021)

Konkreettiset tavoitteet kestävän kehityksen ohjelmassa

Jokaiselle tärkeälle näkökohdalle on kirjattu konkreettisia, ympäristöntilaa parantavia tavoitteita LUTin kestävän kehityksen ohjelmassa. Tavoitteita kohti edetään toimenpiteillä, joilla vahvistetaan myönteisiä ympäristövaikutuksia ja minimoidaan yliopiston aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita saavutamme Green Campus –toimintamallilla, jossa hyödynnämme poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa innovatiivisesti myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi. Green Campus –konsepti lanseerattiin LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella vuonna 2011.

LUTin kestävän kehityksen johtamisjärjestelmän johto seuraa yliopiston ympäristötavoitteiden saavuttamista ja arvioi kestävään kehitykseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on vastuullisuuden ja ympäristönsuojelutason jatkuva parantaminen. Seurannan tulokset julkaistaan säännöllisesti kestävän kehityksen raporteissa.