LUT-yliopiston ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuu ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat LUT-yliopiston strategisia valintoja. Strategiaamme perustuen ne toteutuvat kaikissa toiminnoissamme, niin tieteellisessä tutkimuksessa, akateemisessa koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa kuin tukitoiminnoissa.

Green Campus on ajattelu- ja toimintatapamme, jonka myötä hyödynnämme poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa innovatiivisesti positiivisten ympäristövaikutusten kasvattamiseksi ja ympäristökuormituksemme pienentämiseksi.

Strategisilla valinnoilla tavoittelemme globaalilla tasolla vaikuttavaa kestävää kehitystä. Keskitymme ympäristön hyvinvointia edistävään tutkimukseen ja vahvistamme globaalia, kansallista ja alueellista kestävää kehitystä kouluttamalla ympäristötietoisia akateemisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Asetamme ympäristötavoitteet ensisijaisesti hallinnassamme oleviin toimintoihin, huomioiden lisäksi toiminnot, joiden ympäristövaikutuksiin voimme vaikuttaa välillisesti. Avoimella vuorovaikutuksella varmistamme sidosryhmien näkemysten ja yliopiston toimintakentässä tapahtuvien muutosten huomioimisen. Seuraamme, mittaamme ja säännöllisesti katselmoimme toimintamme vaikuttavuutta ja ympäristönsuojelun tasomme kehittymistä.