Opinnäytetyön tekijälle

Opinnäytteen tekijöille on pohjakerroksessa 8-paikkainen työtila Thesis. Neljännessä kerroksessa on lisäksi LUTin opiskelijoille yksi tutkijanhuone. Molempien varauksia voi kysyä Origo-palvelupisteestä.

Opinnäytteen tekijä ja tutkija voi myös lainata käyttöönsä mobiilikärryn, jossa voi säilyttää esim. lainaamaansa aineistoa lukitussa kaapissa ja jonka voi kuljettaa kirjaston sisällä mieleiseensä työskentelypisteeseen. Seitsemännen rakennuksen neljännen kerroksen käytävällä, lähellä ryhmätyötila, on myös lukittavia säilytyslokeroita, joiden avaimet pitää lainata Origo-palvelupisteestä.
 

Ohjeita ja neuvoja

Opiskelijat tallentavat opinnäytteensä LUTPub-julkaisuarkistoon (LUTin opiskelijat) tai Theseus-julkaisuarkistoon (Saimaan amk:n opiskelijat).

Opinnäytetyön tekijänä saat tietoa tiedon hakemisesta ja arvioimisesta Tutkijalle- ja Tiedonhakijalle -osioista.

Noudata oman tiedekuntasi tai koulutusalasi antamia viittaus- ja muoto-ohjeita. Viittaaminen on tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Sen avulla kerrotaan lukijalle, mistä lähteestä esitetty tieto on löydetty.

Sekä LUTin että Saimian opinnäytetöitä koskevat ohjeet löydät kohdasta Opastusvideot ja ohjeet sekä LibGuides-oppaista, joista löytyy tietoa myös esim. e-kirjojen, standardien ja patenttien sekä RefWorksin käytöstä.